یوکیا امانو بار دیگر از ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران سخن گفت


مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی سال گذشته نیز در گزارش خود درباره ایران، از عدم شفاف سازی جمهوری اسلامی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستها یش سخن گفته بود.بنابه گزارش رادیو زمانه،یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کمتر از یک هفته مانده به پایان مهلت مذاکرات هسته ای تهران و غرب گفته که تحقیقات بازرسان این آژانس در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران «پیشرفت محدودی» داشته است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته هنوز نمیتواند تأیید کند که تمام فعالیتهای هستهای ایران با مقاصد صلح آمیز باشد.
به گزارش رویترز، آمانو در عین حال گفت که ایران بر اساس توافق موقت با قدرتهای جهانی، با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کرده است.
آمانو از ایران خواسته تا در خصوص احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه اتمی اش با آژانس همکاری بیشتری داشته باشد.
این سخنان آمانو در حالی بیان شده که تنها یک هفته به پایان مهلت مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) زمان باقی مانده است.
ایران و شش قدرت جهانی بر پایه توافق پیشین خود تا ۳۱ مارس / ۱۱ فروردین مهلت دارند تا به چارچوب سیاسی یک توافق جامع هسته ای دست پیدا کنند و سپس تا پایان ماه ژوئن / ۹ تیر ۱۳۹۴ به جزئیات توافق بپردازند.
غرب به ماهیت برنامه اتمی ایران با تردید مین گرد و بر این باور است که تهران مقاصد نظامی را در برنامه هسته ای دنبال می کند و از همین رو از سال ۲۰۰۶ تحریم های گستردهای را در چندین مرحله علیه ایران برقرار کرده است. مقامات جمهوری اسلامی اما میگویند که در برنامه اتمی صرفاً مقاصد صلح آمیز را دنبال میکنند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته هنوز نمیتواند تأیید کند که تمام فعالیتهای هستهای ایران با مقاصد صلحآمیز باشد.
بازرسان آژانس در بخشی از تحقیقات خود درباره استفاده ایران از مواد هسته ای از جمله اورانیوم تحقیق می کنند که آیا ایران این مواد را با مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار میدهد یا برای تولید بمب اتمی.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی سال گذشته نیز در گزارش خود درباره ایران، از عدم شفاف سازی جمهوری اسلامی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستها یش سخن گفته بود.
تهران اما میگوید «هیچ چیز پنهانی» در برنامه هسته ای ایران وجود ندارد و نگرانیهای برخی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته ای ایران «بیپایه و اساس است.»

الثلاثاء 24 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى