گروهی از نمایندگان پارلمان کویت،ایران را کشوری دشمن و خطرناک خواندند
تعدادي از نمایندگان پارلمان کویت  نسبت به خطير بودن آنچه كه بيانيه دادستان كل درمورد هسته تروریستی عبدلي واثبات جاسوسي برخي ازمتهمان براي ايران و حزب الله فاش كرد هشدار دادند وخواستار قطع روابط کویت با تهران و لغو تابعيت وابستگان اين هسته تروریستی شدند.
 
بنابه گزارش ایران اسرار،دراين رابطه، نماینده پارلمان کویت ماجد موسي گفت ”زمان فلج كردن دست حامي تروريسم ايران با قطع روابط رسمي با آن در تمام سطوح و نامگذاري آن به عنوان يك كشور دشمن فرارسيده است زيرا نميتوانيم ازحساب كويت و امنيت وثبات آن تعارف كنيم”...
از سوي ديگر حمد الهرشاني رئيس كميته خارجه پارلمان کویت ابراز عقيده كرد كه بيانيه دادستان كل ”وضعيت را روشن كرد...و مسائل روشن شده ونيازي به شواهد نيست ايران ثابت كرد كه تلاش ميكند به امنيت و ثبات كشورما آسيب بزند ونميتوان باكساني كه درگيرهسته عبدلي بودهاند صرف نظراز وابستگي يا موقعيت اجتماعي آنها مدارا نمود”....

الخميس 3 سبتمبر 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى