پنج دهک خانوارهای کارگری زیر خط فقر هستند


درآمد پنج دهک نخست خانوارهای کارگری ایران کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده است و درآمد دهک دهم حداقل چهار برابر درآمد دهک نخست است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری را منتشر کرد که بیانگر افزایش شکاف درآمدی و زندگی زیر خط فقر بیش از نیمی از مزد‌بگیران کارگری است.

بر اساس این گزارش درآمد ماهیانه هفت درصد خانوارهای کارگری ۳۷۵ هزار تومان است که بیانگر بیکاری این خانوار‌ها و امرار معاش آنان از طریق یارانه‌های نقدی و یا کمک نهادهای حمایتی است.

همچنین درآمد سالانه دومین گروه خانوارهای کارگری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون تومان برآورد شده که نشان دهنده حداکثر درآمدی ماهیانه ۵۰۰ هزار تومانی این خانوار‌ها است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که نزدیک به ۲۲ درصد خانوارهای دهک دوم درآمدی درآمدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب دارند.

بر پایه این گزارش درآمد سالانه دهک سوم نیز شش میلیون و ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون اعلام شده که به معنای درآمد ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان تا ۶۲۵ هزار تومان این خانوار‌ها است. یک سوم خانوارهای این دهک در ‌‌نهایت درآمدی معادل ۶۲۵ هزار تومان دارند که حدود ۲۰۰ هزار تومان از حداقل دستمزد اعلام شده کمتر است.

درآمد سالانه گروه چهارم هم ۶۲۵ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان اعلام شده است. بر اساس این گزارش درآمد ۳۱.۷ درصد خانوارهای دهک چهارم ۷۵۰ هزار تومان است و بیش از ۶۵ درصد خانوارهای این دهک با کسری بودجه روبرو هستند.

بخشی از خانوارهای کارگری که در دهک درآمدی پنجم قرار گرفته‌اند درآمدی معادل حداقل دستمزد دارند. وزارت کار درآمد ماهیانه خانوارهای کارگری این دهک را ۷۵۰ هزار تومان تا ۸۳۳ هزار تومان اعلام کرده و افزوده است که ۴۳.۳ درصد خانوارهای کارگری این دهک از درآمد سالیانه ۹ تا ۱۰ تومان برخوردارند.

این گزارش درآمد ماهیانه خانوارهای دهک ششم را ۸۳۳ هزار تا یک میلیون تومان اعلام کرده که نشان می‌دهد خانوارهای کارگری که در این دهک قرار دارند اولین گروهی هستند که درآمدی معادل و یا اندکی بیشتر از حداقل دستمزد دارند.

درآمد خانوارهای دهک هفتم هم یک میلیون تا یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان اعلام شده و برای دهک هشتم هم درآمدی معادل یک میلیون و ۱۶۶ هزار تا یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان برآورد شده است.

این گزارش درآمد ماهیانه خانوارهای کارگری دهک‌ نهم را یک میلیون و ۳۳۳ هزار تا یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و دهک درآمدی دهم را بیش از یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان اعلام کرده است.

بر پایه این گزارش درآمد خانوارهای کارگری دهک دهم حداقل ۴.۳ برابر درآمد خانوارهای دهک اول است و پنج دهک اول درآمدی زیر خط فقر قرار دارند.

غلامرضا عباسی دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هفتم اردیبهشت گفته بود که شکاف هزینه و درآمد خانوارهای کارگری عمیق‌تر شده است. به گفته او حداقل هزینه خانوارهای شهری سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

عباسی گفته بود که این فاصله باعث روی آوردن کارگران به شغل دوم شده است. به گفته او ۶۰ درصد کارگران ایرانی برای تامین هزینه زندگی «چاره‌ای جز روی آوردن به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم ندارند».

منبع:رادیوزمانه


السبت 30 أبريل 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى