برغم براه انداختن هیاهوی تبلیغاتی عملیات باز پسگیری تکریت ناکام ماند
برغم براه انداختن هیاهوی تبلیغاتی عملیات باز پسگیری تکریت ناکام ماند
بنابه گزارش رادیو زمانه،نیروهای نظامی عراقی و نفرات مسلح سازمان شیعی «حشد شعبی» (داوطلبان مردمی) که از طرف ایران پشتیبانی میشود، موقتاً برای تجدید قوا و پشتیبانی بیشتر، حمله به شهر تکریت را متوقف کرده اند.
بیش از ۲۰ هزار سرباز عراقی و شبه نظامی شیعه، با مشارکت جنگجویان برخی قبایل سنی چهارشنبه وارد تکریت شده بودند
یک مقام نظامی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفته عملیات بازپسگیری تکریت از گروه دولت اسلامی برای دومین روز متوقف شده است.
بیش از ۲۰ هزار سرباز عراقی و شبهنظامی شیعه، با مشارکت جنگجویان برخی قبایل سنی چهارشنبه وارد تکریت شده بودند. عملیات بازپسگیری تکریت از شمال و جنوب این شهر از دو هفته پیش آغاز شده بود.
به گزارش رویترز این مقام که در مرکز فرماندهی نظامی منطقه مستقر است، گفته نیمی از شهر همچنان در دست پیکارجویان دولت اسلامی قرار دارد و این گروه از تلههای انفجاری و بمبگذاری در ساختمانها برای مقاومت استفاده میکند.
عملیات تکریت تا کنون، بزرگترین حمله دولت عراق به مواضع دولت اسلامی بوده است. مقامات نظامی در عراق اعلام کرده بودند که قصد دارند ابتدا با محاصره این شهر مسیرهایی که داعش میتواند به آن واسطه پیشتیبانی بگیرد را مسدود کنند.
اما این منبع نظامی مستقر در تکریت، طی گفتوگویی تلفنی با رویترز اضافه کرد که برای باز پسگیری کامل شهر «نیروهای آموزشدیده و حرفهای» بیشتری برای درگیریهای کوچه به کوچه نیاز است. این منبع زمان دقیقی برای تصرف کامل شهر تعیین نکرد.
بیشتر بخوانید: وضعیت داعش در عراق وخیمتر میشود
پیروز در نبرد تکریت آزمونی برای نیروهای عراقی و شبهنظامیان شیعهای است. این آزمون روشن میکند که این نیروها تا چه حد برای جنگ در موصل مرکز کنونی «خلافت اسلامی» در عراق آمادهاند. موصل بزرگترین شهر در شمال عراق و همچنین مهمترین شهری است که در این کشور اختیار داعش قرار دارد.
تکریت در ۱۶۰ کیلومتری شمال بغداد و در مسیر استراتژیک پایتخت و موصل قرار دارد. نیروهای داعش در کاخها و مراکز نظامیای مستقر شدند که صدام حسین در شهر زادگاه خود بنا کرده بود. هم اکنون همین مراکز، کانونهای اصلی مقاومت داعش برای حفظ تکریت را تشکیل میدهند.

الاحد 15 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى