اقتصاد دان ایرانی:رانت و فساد نظام سیاسی ایران را به خطر انداخته است
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در مطلبی اعلام کرد که اقتصاد ایران از نظر ساختاری به زیان تولید و به سود رانت عمل می کند.

اقتصاد دان ایرانی:رانت و فساد نظام سیاسی ایران را به خطر انداخته است

 

رادیو فرانسه-ناصر اعتمادی-او که این سخن را در همایشی در تهران بر سر راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی ایراد میکرد، همچنین اظهار داشت : تولید محوری در ایران با کاستی های جدی روبرو است و در عوض شرایط کنونی به سود ربا، فساد و رانت آرایش پیدا کرده است. 
فرشاد مؤمنی در جای دیگری از سخنانش افزود که با این حال کسانی در کشور به توجیه واسطه گری سرگرم هستند و در دفاع از توسعۀ دلالی آن را به سود ایران نیز می دانند. 
این اقتصاددان شناختۀ شدۀ ایرانی در ادامه افزود که باید رانت خواران ایران را که از قرار از فرادستی سیاسی بهره مند هستند متوجه این مطلب کرد که نظام مبتنی بر رانت، ربا و فساد نه فقط پایدار نیست، بلکه اکنون "نظام ملی را به خطر انداخته" و به مسئلۀ "مرگ و زندگی" تبدیل شده است. 
فرشاد مؤمنی در جای دیگری از سخنانش اشاره کرد که خانوارهای ایرانی نیز با وضعیتی وخیم روبرو هستند و تنها در فاصلۀ سال های 1391-1384 کسری سرانۀ بودجۀ خانوارهای ایرانی 4.5 برابر افزایش یافته است. وی تصریح کرد که 70 درصد خانوارهای ایرانی هم اکنون از کمبود مصرف پروتئین و آهن رنج می برند.
او گفت که آسیب پذیری مالی دولت در نتیجۀ سیاست های تورم زا 3.5 برابر از آسیب پذیری مالی خانوارها و بنگاه های اقتصادی بیشتر است و این خود مسئله ای تکان دهنده است. زیرا، دولت را در ابعادی بی سابقه درگیر مسئلۀ ناکارآیی توأم با فساد گسترده کرده است. 
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت که کانون اصلی فساد و رانت در ایران عبارتند از دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی، قوانین گمرکی و شرک های دولتی که توزیع کنندۀ رانت و تشدیدکنندۀ دور باطل رکود تورمی هستند.

 


الجمعة 25 أبريل 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى