افزايش تنش آژانس بین المللی انرژی اتمی با ايران بر سر ابعاد تسليحاتی برنامه اتمی


آمانو: رژيم ايران همکاری لازم را با آژانس نمی کندافزايش تنش  آژانس بین المللی انرژی اتمی با ايران بر سر ابعاد تسليحاتی برنامه اتمی

خبرگزاری رويتر گفت: انتقاد صريح و غيرمعمول آمانو مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی از برنامه اتمی رژيم ايران، نشان دهنده تنشهای رو به افزايش در مورد

ابعاد تسليحاتی اين برنامه می باشد. امری که نگرانی در مورد يک جنگ جديد در خاورميانه را افزايش داده است. يوکيا آمانو دلسردی شديد خود را از برنامه اتمی رژيم ايران علنی ساخت.

مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی فعاليتهای اتمی رژيم آخوندی را نقض آشکار قطعنامه های شورای امنيت ملل متحد و شورای حکام اين آژانس خواند و گفت آژانس، دلايل قاطعی برای لزوم بازرسی تأسيسات پارچين دارد.
 

 
يوکيا آمانو در سخنان افتتاحيه نشست فصلی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که از امروز دوشنبه 13خرداد در وين آغاز شد، اعلام کرد: رژيم ايران همکاری لازم را با آژانس نمی کند و در نتيجه آژانس قادر نيست تضمين معتبری در مورد فقدان مواد اتمی اعلام نشده بدهد. آژانس نمی تواند نتيجه گيری کند که تمام مواد اتمی در ايران در فعاليتهای صلح آميز به کار گرفته می شوند.
آمانو که در اين اجلاس به نسبت دوره قبلی، با لحن شديدتری عليه رژيم آخوندی صحبت می کرد، خطاب به کشورهای عضو شورای حکام آژانس گفت: رژيم ايران به فعاليت در پروژه های مربوط به آب سنگين ادامه می دهد. شمار سانتريفوژهای نصب شده توسط اين رژيم هم چنان در حال افزايش است و بر ميزان موجودی اورانيوم غنی شده می افزايد. اين فعاليتها نقض آشکار قطعنامه های مصوب شورای امنيت ملل متحد و شورای حکام آژانس به شمار می آيند.
وی افزود به رغم اين که آژانس بر مذاکرات خود با رژيم ايران شدت بخشيده و از ژانويه 2012 تا کنون 10 دور مذاکره با اين رژيم برگزار کرد، هيچ توافقی با حکومت ايران به دست نيامد.
 
مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی تصريح کرد: رک بگويم، مدتی است که ما داريم (در رابطه با رژيم ايران) دور دايره يی می چرخيم. اين راه درستی برای پرداختن به موضوعی که اهميت زيادی برای جامعه بين المللی دارد، نيست. ما بايد بدون هيچ تأخيری به نتيجه ملموس برسيم تا اعتماد بين المللی نسبت به اين که برنامه اتمی رژيم ايران از ماهيت صلح آميز برخوردار است، جلب شود. رژيم ايران بايد به درخواستهای آژانس پاسخ دهد در غيراينصورت برای آژانس امکانپذير نيست که موضوعات عقب افتاده شامل مواردی که مربوط به ابعاد نظامی احتمالی است را حل و فصل کند.
يوکيا آمانو تأکيد کرد رژيم ايران لازم است جوابهای حقيقی به سؤالات آژانس در مورد تأسيسات پارچين و کارشناسان خارجی بدهد و امکان دسترسی به اين سايت را برای آژانس فراهم کند. آژانس دلايل قاطعی دارد که چنين درخواستی برای روشن کردن موضوعات مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی است. قطعنامه های شورای حکام و شورای امنيت ملل متحد بر لزوم همکاری رژيم ايران با آژانس تأکيد کرده اند تا آژانس بتواند همه موضوعات عقب افتاده را، از جمله آندسته که به ابعاد نظامی احتمالی مرتبط هستند، حل و فصل کند.
منبع:وب سایت بسوی پیروزی

الثلاثاء 4 يونيو 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى