اردوهای مرگبار راهیان نور(گور) را متوقف کنید
اردوهای مرگبار راهیان نور(گور) را متوقف کنید
تهران- روزنامه های ابتکار و جام جم از پيشنهاد پنجاه نماينده مجلس برای «تشکيل شورای عالی انتخابات با حضور نمايندگان سه قوه» گزارش داده اند.
 
روزنامه مغرب نيز «هشدار فرمانده سپاه تهران به کانديداهای انتخابات آينده» را مورد توجه قرار داده و از قول محسن کاظمينی نوشته که «قدرت سپاه قابل مقايسه با سال ۸۸ نيست.»
 
روزنامه های مغرب و اعتماد گزارش هايی درباره اعتراض شماری از نمايندگان مجلس نهم و «انجمن حمايت از حقوق کودکان» به مقام های آموزش و پرورش و بسيج برای کشته شدن دانش آموزان بروجنی منتشر کرده اند.
 
طرح پنجاه نماينده مجلس برای «تشکيل شورای عالی انتخابات»
 
روزنامه های ابتکار و جام جم از پيشنهاد پنجاه نماينده مجلس برای «تشکيل شورای عالی انتخابات» گزارش داده اند.
 
روزنامه جام جم خبر داده که «بيش از ۵۰ نماينده، طرحی را به کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس پيشنهاد کرده‌اند که در صورت تصويب، براساس آن شورای عالی انتخابات مرکب از نمايندگان سه‌قوه تشکيل می‌شود.»
 
به نوشته اين روزنامه، بر اساس اين طرح «وزير کشور و وزيراطلاعات به عنوان نمايندگان دولت، يکی از نايب ‌رئيسان مجلس و رئيس کميسيون شوراها به عنوان‌نمايندگان مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضاييه و دادستان کل کشور به عنوان نماينده قوه قضاييه ترکيب اين شورا را تشکيل می‌دهند.»
 
بنابر طرح پنجاه نماينده مجلس، «شورای عالی انتخابات» علاوه بر «سياستگذاری در اجرای انتخابات، دبير ستاد انتخابات کشور را تعيين خواهد کرد.»
 
روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری از چندی را ‌پيش در دستور کار کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس قرارگرفته است»، تاکيد کرده که «طرح تشکيل شورای عالی انتخابات مرکب از نمايندگان سه قوه يکی از مهم‌ترين پيشنهادها برای اصلاح قانون انتخابات است.»
 
روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره دوشنبه خود گزارشی درباره «طرح تشکيل شورای عالی انتخابات» منتشر کرده و نوشته که اين طرح واکنشی است به «ترديد در سلامت انتخابات» و «تقلب در انتخابات» که «در انتخابات رياست جمهوری ۲۲خرداد۸۸ نيز مطرح شد.»
 
اين روزنامه يادآوری کرده که «چندی پيش طرح برگزاری انتخابات توسط کميسيون ملی انتخابات مطرح شده بود که نقش کمتری به وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات داده می‌شد» و «اينک نيز پيشنهاد تشکيل "شورای عالی انتخابات" مرکب از سه قوه در مجلس مطرح شده است که احتمالا در روزهای آينده واکنش برانگيز خواهد بود.»
 
به گزارش روزنامه ابتکار، اين طرح ها تلاشی است برای «تغيير مجری» و «کاهش نقش دولت» در انتخابات، و «برخی از اصولگرايان مخالف دولت» می گويند که اين طرح «شائبه دخالت دولت در انتخابات را از ميان خواهد برد»، اما حاميان دولت اين طرح ها را «تضعيف دولت» و در نهايت «زير سئوال بردن انتخابات‌های گذشته در نظام جمهوری اسلامی» توصيف می کنند.
 
روزنامه ابتکار همچنين خبر داده که محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد روز يکشنبه به «طرح تشکيل شورای عالی انتخابات» واکنش نشان داد و گفت «اين طرح در ايران قابل اجرا است ولی به انتخابات آينده نمی‌رسد» و در صورت تصويب «ممکن است برای دوره‌های آينده اجرا شود.»
 
هشدار فرمانده سپاه تهران به کانديداهای انتخابات
 
روزنامه مغرب از «هشدار فرمانده سپاه تهران به کانديداهای انتخابات آينده» خبر داده است و از قول محسن کاظمينی نوشته که «قدرت سپاه قابل مقايسه با سال ۸۸ نيست.»
 
به نوشته اين روزنامه، محسن کاظمينی فرمانده سپاه تهران بزرگ ضمن هشدار به کانديداهای انتخابات آينده و با اشاره به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوری گفته است: «آن ها که می‌خواهند کانديدا شوند، نبايد به دنبال فتنه باشند.»
 
فرمانده سپاه ويژه پايتخت که به نوشته روزنامه مغرب اظهاراتش در هفته پيش به خاطر مانور نيروهای واکنش سريع سپاه و بسيج مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود، اين بار از «اقدامات لازم برای جلوگيری از حوادث شبيه سال ۸۸» سخن گفته و در تهديد ضمنی گفته است: «توانمندی سپاه نسبت به سال ۸۸ بسيار افزايش پيدا کرده و قدرتمان در زمينه‌های مختلف قابل مقايسه با سال ۸۸ نيست» و «سپاه برابر مأموريتش، آمادگی خوبی دارد.»
 
به گزارش روزنامه مغرب، فرمانده سپاه تهران بزرگ در عين حال بر لزوم برقراری «آرامش کامل» در جريان انتخابات آينده تاکيد کرده و گفته «اميدواريم با تدبيری که مسؤلين نظام جمهوری اسلامی خواهند داشت، هيچگونه حادثه‌ای رخ ندهد.»
 
محسن کاظمينی با اشاره به «آمادگی گردان های شهری سپاه» برای مقابله با اعتراضات، تاکيد کرده که «گردان‌های دفاع شهری سپاه تهران، گردان‌های بسيار آماده و با تجهيزات کامل هستند» و «آمادگی برای مقابله با هرگونه ناهنجاری‌های اجتماعی را دارند و اين وظيفه ذاتی آن ها است.»
 
روزنامه مغرب همچنين خبر داده که محمدعلی جعفری فرمانده  کل سپاه پاسداران نيز با اشاره به «فشارهای بين المللی عليه ايران و واکنش های داخلی»، گفته که «برخی ها در برابر اين فشارها بريده اند و نظرهای ديگری را بيان می کنند.»
 
به نوشته روزنامه مغرب، فرمانده کل سپاه پاسداران «اين حرف ها را خطاب به عده ای طرح کرد که در داخل ايران سخن از اثرگذاری تحريم ها بر اقتصاد کشور می گويند؛ عده ای که سرآمدشان لااقل تا جايی که رسانه ها و افکار عمومی مطلع اند محمود احمدی نژاد است.»
 
درخواست برای متوقف کردن «اردوهای مرگبار» راهيان نور
 
روزنامه های مغرب و اعتماد گزارش هايی درباره اعتراض شماری از نمايندگان مجلس نهم و «انجمن حمايت از حقوق کودکان» به مقام های آموزش و پرورش و بسيج برای کشته شدن دانش آموزان بروجنی منتشر کرده اند.
 
روزنامه مغرب نوشته که حميدرضا عزيزی فارسانی  نماينده اردل و فارسان طی تذکری در مجلس خطاب به وزير آموزش و پرورش و فرمانده بسيج گفته است: «آقای حاجی بابايی راضی می شويد جسد بچه خودتان را تحويل بگيرد؟!» و آيا «سردار نقدی، پاسخگوی اين حوادث جانگذار هست؟»
 
اين روزنامه نيز در گزارشی با تيتر «برای مرگ   به   اردو  می روند» نوشته که انجمن حمايت از حقوق کودکان ضمن «ابراز تاسف شديد از جان باختن تعداد کثيری از دانش آموزان دختر شهرستان بروجن» اعلام کرده که «سال هاست که حوادث گوناگون فرزندان ما را در محيط های آموزشی تهديد می کند،حضور در مدارس ناايمن، آتش سوزی در مدارس و غرق شدن در استخر و اکنون فاجعه کشته شدن ۲۶ دانش آموز در برگشت از سفر راهيان نور نمونه ديگری از  بی توجهی متوليان آموزش و پرورش و برگزارکنندگان اين اردوها به امنيت جانی فرزندان ما است.»
 
انجمن حمايت از حقوق کودکان همچنين تاکيد کرده که «اصرار تعجب برانگيز وزير به سفر دانش آموزان در جاده هايی که بالاترين درصد تصادفات جادهای در دنيا را به خود اختصاص داده است، جای سوال فراوانی دارد» و
از مقام های وزارت آموزش و پرورش و ستاد راهيان نور وابسته به بسيج خواسته که به دليل «مکرر شدن اين گونه حوادث» از «برگزاری اين قبيل اردوها خودداری کنند.»
 
عليرضا سليمی عضو کميسيون آموزش مجلس شورای اسلامی نيز درباره عدم پذيرش مسئوليت کشته شدن دانش آموزان دبيرستان پاسداران عفت بروجن از سوی مقام های مختلف، گفته است: «مد شده تقصير را بر گردن ديگری بيندازند.»
 
ايرج عبدی، نماينده خرم‌آباد در کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نيز به روزنامه اعتماد گفته که مقام های مسئول «به جای توجيه» بايد «جلوی حادثه را می‌گرفتند.»
 
نماينده خرم آباد با تاکيد بر اينکه «اين اردو در روزهايی که هوا بارانی بوده و جاده‌ها لغزنده، انجام شده است، کاری کاملا غيرعاقلانه بوده است» و «اصلا چنين اردوهايی به هيچ عنوان نبايد اجباری باشد که تمام دانش‌آموزان را آن هم با وسيله ای مانند اتوبوس به شهری ديگر بفرستند.»
 
ايرج عبدی تاکيد کرده که خودش به عنوان نماينده مجلس حاضر نيست به فرزندش برای رفتن به اردوهای مشابه راهيان نور «رضايت نامه» بدهد.
 
روزنامه اعتماد همچنين خبر داده که خانواده‌های حادثه‌ديدگان بروجنی «در حال امضا کردن شکايتنامه‌ای هستند که آموزش و پرورش شهرستان بروجن آن را تنظيم کرده است» و از قول برادر يکی از کشته شدگان تصادف اتوبوس راهيان نور نوشته است: «ما هم از اين ارگان شکايت داريم و هم از شرکتی که اين اتوبوس را به آنها داده است.»
 
عليرضا هادی‌پور، برادر مژگان هادی‌پور معاون مدرسه عفت پاسداران شهر بروجن که در تصادف اتوبوس راهيان نور کشته شده نيز به روزنامه اعتماد گفته است: «خواهرم مژگان هادی‌پور و خانم ماندانا الهيان مجبور به رفتن به اين اردو شده بودند چون برای درس آمادگی دفاعی به آن ها گفته بودند که بايد دانش‌آموزان را به اين اردو ببرند.»
منبع:رادیو فردا

الثلاثاء 23 أكتوبر 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى