۲۱ تالاب ایران زیر خط قرمز


مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 21 تالاب در کشور وجود دارد که همه به علت تغییرات اقلیمی ایجاد شده، زیر خط قرمز قرار دارند.به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، کهرم در همایش تغییرات آب و هوایی، روندهای جهانی و ملی، «کم عرض شدن و خشکیدن رودخانه و تالابها، نابودی جنگلها، شتاب گرفتن شوری و نیز ترشی آب دریاها» را از جمله عمدهترین تغییرات اقلیمی برشمرد.
کهرم همچنین گفته که در ایران ۲۰ گونه دوزیست وجود دارد که بر اثر خشکی زمین و تغییر اقلیم در معرض انقراض قرار گرفتهاند و «اکنون چنان زیست میکنند که ممکن است فردا اثری از آنها نباشد.»
به گفته او اگر برای کاهش مصرف انرژی، سوخت فسیلی، آب و فشار به طبیعت و جنگل، اراده جدی وجود داشته باشد، میتون با پدیده تغییر اقلیم مقابله کرد.
محسن ناصری، معاون طرح ملی تغییرات آب و هوا در سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفته که خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم در کشور بر آبادانی اثر منفی میگذارد، مهاجرت را تقویت و در پی آن ناامنی ایجاد میکند.
بررسی آمار بلندمدت نشاندهنده بروز خشکسالی بسیار شدید در مناطقی از استان تهران، فارس، سمنان و شمال لرستان است.
این آمار همچنین در استانهای زنجان، بخشهای وسیعی از اصفهان، شمال یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، عمده مناطق سیستان و بلوچستان، شمال سمنان، شمال خراسان رضوی خشکسالی خفیف تا شرایط نرمال از نظر میزان بارش را نشان میدهد.
به گفته ناصری، بررسی انجام شده در سال ۱۳۹۱ نشان داد که حدود یک میلیون نفر از جمعیت ساکن در شرق کشور به علت بروز خشکسالی مهاجرت کرده و در نواحی کوهپایهای البرز و زاگرس ساکن شدهاند.
او این آمار مهاجرات را «تکان دهنده» دانسته و افزوده جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و ارگانهای امنیتی باید به این پدیده «توجه ویژهای بکنند.»
به گفته اقلیمشناسان، ایران از هماکنون وارد مرحله سوم خشکسالی شده است، مرحلهای که به «خشکسالی هیدرولوژیکی» معروف است و طی آن سفرههای آب زیرزمینی رفته رفته از میان میروند.
در مرحله خشکسالی سوم، مهاجرت گستردهای از روستاها به شهرها رخ خواهد داد که این امر خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگری را به همراه خواهد داشت.
گروه پژوهشی تغییر اقلیم در «مرکز ملی اقلیمشناسی» نیز تأیید کرده است که دمای هوای کشور تا ۹۰ سال آینده افزایش و بارندگی کاهش خواهد یافت. این مرکز پژوهشی برای بررسی تغییرات آب و هوایی ایران در سالهای آینده اقدام به الگوسازی کرده است که نتایج آن نشاندهنده کاسته شدن از میزان باران و خشک شدن سفرههای آب زیرزمینی در ایران است که پیامد آن خشکسالی خواهد بود.
 

الخميس 16 يوليوز 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى