ناگهان تعداد بیکاران 700 هزار نفر افزایش یافت
ناگهان تعداد بیکاران 700 هزار نفر افزایش یافت
 به تازگی دو گزارش مختلف از سوی مرکز آمار و وزارت کار دولت دهم درباره عملکرد اشتغالی این دولت منتشر شد. نکته جالب و حائز اهمیت اینکه در گزارش اول که توسط مرکز آمار ارائه شد، تعداد بیکاران سال 90 حدود 2.9 میلیون نفر و در گزارش دوم که توسط وزارت کار ارائه شد، تعداد بیکاران این سال 3.5 میلیون نفر اعلام شد، به عبارتی بین دو گزارش رسمی ارائه شده 700 هزار اختلاف آماری وجود دارد.
 
به گزارش مهر، به تازگی آماری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که به بررسی وضعیت بیکاری استان های کشور بر پایه نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران تنظیم شده است. همچنین در گزارش این وزارتخانه به تعداد کل بیکاران کشور اشاره شده است که با گزارش اخیر مرکز آمار ایران تفاوت قابل توجهی دارد.
 
به نظر می رسد از نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 90 از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران برداشت های متفاوتی صورت گرفته است و این موضوع متاسفانه به ابهام آلود بودن وضعیت بیکاری کشور در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم دامن می زند. ادامه ابهامات آماری از عملکرد اشتغالی دولت های نهم و دهم 
 به عبارتی تحلیل های دو دستگاه وابسته به دولت های سابق کشور از بیکاری و اشتغال دارای فاصله قابل توجهی است و این مسئله می گوید اظهارات کارشناسان بازار کار و منتقدان عملکرد دولت در حوزه بازار کار با توجه به آمارهای گوناگون موجود از سوی دستگاه های دولتی چندان هم بیراه نیست و این مسائل ادعاهای دولت های نهم و دهم در اشتغال زایی میلیونی را زیر سوال می برد.
 
در حالی که قرار بود مقامات دولت دهم در پاسخ به انتقادات و ابهامات فراوان مطرح شده از سوی کارشناسان درباره ادعاهای عملکرد اشتغال زایی گزارش مبسوطی را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند که نشد، مرکز آمار ایران در هفته های گذشته این کار را انجام داد، اما در این آمارها نشان چندانی از عملکرد مثبت دولت های نهم و دهم در حوزه اشتغال زایی و بازار کار مشاهده نشد. 

الجمعة 16 غشت 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى