قطع تماس تلفنی زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل #زندانيان عرب وبلوچ


مسئولین زندان مرکزی اربیل اقدام به قطع تماس تلفنی زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی کردند.بر اساس گزارشهای رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ از روز ۲۰ آذر ماه تماس تلفنی چند دقیقه ای زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل قطع شده است. 
خانواده های زندانیان سیاسی از این موضوع در اضطراب و نگرانی به سر می برند.
مسئولین زندان به دروغ ادعا کردند که سیستم تماس مشکلات فنی دارد. آنها همچنین امکان تماس زندانیان سیاسی تبعیدی را از ۱۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه تقلیل دادند.
گفتنی است که این زندانیان سیاسی که از هموطنان بلوچ و عرب اهل سنت هستند؛ به این زندان تبعید شده و بطور مستمر در معرض اذیت و آزار و تهدید قرار دارند. 
در گزارشی که در هفته اخیر در همین ارگان حقوق بشری منتشر شد؛ خبر از طرح توطئه برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی تبعیدی به اشکال غیرمستقیم داشتیم. 
در همین گزارش آمده بود که از دو سال قبل ترور و سوءقصد بر علیه زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل طراحی و برنامه ریزی شده است. مسئول حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اردبیل پرویز صورآذر با مدیریت برخی مسئولین امنیتی- اطلاعاتی این استان به عنوان مجری این امر در صدد ترور زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ و عرب در زندان مرکزی اردبیل منصوب شده اند.
بر اساس این طرح ترور و قتل قرار بوده در زندان با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مختلفی سبب حذف فیزیکی زندانیان شده و در نهایت حوادثی بوجود بیاورند که منجر به قتل زندانیان سیاسی گردد.
گفتنی است که روز ۸ آذر ماه؛ زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی زندانی سیاسی جوان تبعیدی توسط مسئولین زندان و عوامل زندانی آنها به شدت ضرب و شتم و از ناحیه سروصورت به شدت مصدوم شد. به طوری که چند ساعت در حالت بیهوشی در زندان بدون امکان کمک رسانی پزشکی قرار داشت. محمدصابر ملک رئیسی از تاریخ ۸ آذر ماه؛ تا این تاریخ در اعتصاب غذاست.

الجمعة 15 ديسمبر 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى