فیلم / نزاع بر سر آب : اصفهانی ها لوله انتقال آب به یزد را شکستند


جمعه ۴ اسفند ۹۱ اصفهانی های شرق استان خط لوله انتقال آب به یزد را شکستند. این کشاورزان معترض به انتقال آب زاینده رود برای تامین بخشی از آب مورد نیاز برای شُرب در استان یزد هستند. این تصاویر مربوط به نزدیکی بخش "بن رود" در شرق استان اصفهان است.

الاحد 24 فبراير 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى