شيخ علي حاتم: پيام واقعي عبادي به تمام جامعه عراق، فرستادن مالكي روي سكوي اعدام
شيخ علي حاتم یکی از چهره های مطرح قبیله ای عراق در گفتگویی با تلویزیون التغییر از برگزار کنندگان کنفرانس موسوم به آزاد سازی استان الانبار از داعش انتقاد کرد.
کنفرانس"آزاد سازی استان الانبار از داعش" که با حمایت دولت حیدر عبادی ورئیس پارلمان عراق در روز چهارشنبه گذشته در منطقه حفاظت شده بغداد معروف به منطقه الخضراء با مشارکت عده ای از سران عشایر وابسته به حکومت بغداد برگزار شد در همان ساعات اولیه شاهد درگیری گسترده شرکت کنندگان ومنجر به کتک کاری شد.
شیخ علی حاتم در رابطه با این کنفرانس گفت: كنفرانس براي آزادسازي استان از داعش! كدام داعش؟! الآن داعش‌هاي سياسي ودزد وجود دارند, يك عده داعش سني داريم, و داعش شبه نظاميان شيعي, من فكر مي‌كنم نبايد خودمان را گول بزنيم, الانبار با اين شيوه ها آزاد نخواهد شد, الانبار داراي مردان واقعي است كه مي‌توانند جمع ‌شوند, و الآن اگربايد تصميمي گرفته شود براي جمع كردن طرح و برنامه‌هاي ارگانهاي ايران باشد كه مالكي با آنها حكومت كرد و منجر به اين نتايج فعلي در عراق شده است.
من فكر مي‌كنم, اگر عبادي مي‌خواهد يك پيام واقعي به جامعه سني, شيعه, كردها وكل عراق بفرستد, اين است كه مالكي, اطرافيانش, و  وزيران شكست خورده‌اش را فوراً به سكوي اعدام كه مستحق آن هستند بفرستد.
قطار اصلاحات كه اكنون عبادي با آن آمده است, من فكر مي‌كنم يك قطار بلند است, كه شامل بخشي از قضاييه مي‌شود كه فاسد هستند و با مالكي همكاري مي‌كنند, هم‌چنين افرادي در ارگانهاي امنيتي هستند كه از مالكي پيروي مي‌كنند. من فكر مي‌‌كنم اولين چيزي كه عبادي بايد ثابت كند اين است كه تصميم در دست نخست وزير است.

الجمعة 21 غشت 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى