شيخ علي حاتم : انقلاب ما مسالمت آميز بود ولي مالكي باعث شد كه تبدیل به مسلحانه شود
هدهد نیوز- بنابه گفته وب سایت ایران اسرار شيخ علي حاتم يكی از مخالفان سرسخت نوری المالکی نخست وزیر بی صلاحیت عراق واز سران بزرگ قبائل آهل سنت عراق در گفتگو با تلويزيون بي بي سي گفت:
«انقلاب ما يك انقلاب مسلحانه است. در نقطه اي، يك انقلاب مسالمت‌آميز بود. ما داريم از خودمان دفاع مي‌كنيم. سوم، من فكر نمي‌كنم كه مالكي بايد ديگران را تهديد به دستگيري كند زيرا ما سراغ او خواهيم رفت و اگر خودش بيرون نرود، ما او را بيرون مي‌كنيم.
حاتم اضاف کرد:
مالكي مشروعيت خودش را از دست داده و ما ديگر دولت را به‌رسميت نمي‌شناسيم. تنها چيزي كه ما اكنون به‌رسميت مي‌شناسيم، به‌رسميت شناختن قيام سني ها، حاكميت قانون در عراق و وجود نهادهاي مستقل است.
او می افزاید: مالكي كنترل همه چيز را در دست داشته است.... اينها عشاير هستند و نه تروريست. موضوع، تامين مالي نيست. اينها گروههاي مسلح و سازمان‌يافته هستند. بيشترشان، مقامات سابق در ارتش سابق، مقامات امنيتي، افراد پليس و جنگجويان عشايري هستند. انقلاب به‌عنوان يك انقلاب مسالمت‌آميز شروع شد. ما خواهان حقوق قانوني خود هستيم و به‌خاطر آن بيش از يك سال تظاهرات كرديم.
این انقلابی آهل سنت در ادامه گفت: مالكي به ما اتهامات جدي زد تا آن‌جا كه ادعا كرد ما عراقي نيستيم. او بود كه آتش را شعله‌ور كرد چرا كه به استانهاي ما به بهانه جنگ با تروريسم حمله كرد. ما از خودمان دفاع كرديم و اين يك حق مشروع است. در مورد تامين مالي، رهبران زيادي هستند كه دارند در ميدانها، بسيج مي‌كنند. تشكلهاي زيادي وجود دارند. همه گروهها و رهبري نظامي زير چتر مشروعيت عشاير، با هم كار مي‌كنند. اين انقلاب همه عشاير است و ما هرگز اسم ديگري را براي مشخص كردن بحران كنوني نمي‌پذيريم.»
شیخ علی حاتم در پاسخ به این پرسش مجری تلویزیون بی بی سی که آيا شما فكر مي‌كنيد عراق كه به‌عنوان يك كشور يكپارچه، دوام خواهد آورد؟
گفت: نه، كشور تقسيم خواهد شد... دليلش اين است كه مبناي روند سياسي كاملاً اشتباه بوده است. ما اكنون آن‌چه را كه قبلاً كاشته‌ايم درو مي‌كنيم... ».
منبع:اسرار ایران با ندک تصرف

الاحد 13 يوليوز 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى