شورای امنیت می‌تواند رژیم ایران را به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع دهد


مسئول کمیته حقوق‌بشر جامعه حقوقدانان انگلستان: اعدام های اخیر زندانیان اهل سنت نشان داد که رژیم ایران دست به کشتار جمعی می‌زند و آمار اعدامها تکان‌دهنده است.لندن- هدهد نیوز- خانم کریستی بریملو، مسئول کمیته حقوق‌بشر جامعه حقوقدانان انگلستان و ولز، درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 گفت:‌ شورای امنیت می‌تواند پرونده رژیم ایران را به دادگاه بین‌المللی جنایی برای تحقیقات در مورد جنایت علیه بشریت در آن دوره ارجاع دهد.
وی با اشاره به اعدام های اخیر زندانیان اهل سنت گفت:‌ رژیم ایران دست به کشتار جمعی می‌زند و آمار اعدامها تکان‌دهنده است. جامعه بین‌المللی باید بسیار قاطع عمل کند و ضمن محکوم کردن قتل‌عام زندانیان سیاسی برای توقف اعدامها در ایران دست به اقدام عملی بزند.
منبع:
https://www.besoyepirozi.com/safahat-vigeh/jonbeshe-dadkhahi-text/17782-

الاربعاء 2 غشت 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى