شرکت خلبانان ايرانی در کشتار مردم أهل سنت عراق
تلويزيون التغيير به نقل از يک منبع نظامی عراقی فاش کرد، تعدادی از خلبانان ایرانی در جنگی که نظاميان مالکی عليه مردم الانبار پيش می برند، با استفاده از يوروکوپترهای فرانسوی که عراق اخيراً از فرانسه وارد کرده، شرکت دارند. اين منابع گفتند وزارت دفاع عراق يک ماه پيش از سفارت ايران در بغداد خواسته است سه خلبان، تحت عنوان پشتيبانی هواپيماهای مذکور، در اختيار عراق بگذارد… اين منبع گفت هدف از آوردن اين سه خلبان ایرانی اجرای ماموريتهای جنگی در استان الانبار است.
منبع:سازمان مجاهدین خلق
 

السبت 26 أبريل 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى