سیاست جدید بازدارنده اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان
بنابه گزارش رادیو دویچه ووله،شماری از کشورهای اروپایی در صدد تدوین سیاست جدیدی در برابر پناهجویان هستند. آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا میخواهند از رسیدن پناهجویان قایقسوار به خاک اروپا جلوگیری شود. مصر و تونس باید در این زمینه همراهی کنند.
کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا در صددند با تنظیم سیاست جدیدی مانع ورود پناهجویان آفریقایی به خاک اروپا شوند که با قایق از طریق مدیترانه خود را به سواحل این قاره میرسانند. پایگاه خبری "اشپگل آنلاین" مینویسد، براساس سندی که دولتهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا روی آن توافق کردهاند، پناهجویان هرگز نباید بتوانند به خاک اروپا برسند.
 
ایتالیاییها پیشنهاد میکنند که کشورهای غیراروپایی مانند مصر و تونس نیز در نجات قایقهای مملو از پناهجویان شرکت داشته باشند.
 
در سند مورد توافق کشورهای بزرگ اروپایی گفته میشود که کشورهای ثالث، مانند مصر و تونس به دلیل نزدیکی جغرافیایی برای نجات پناهجویان و جلوگیری از فجایع انسانی میتوانند به سرعت و بهطور موثر مداخله کنند.
 
با اینحال منظور تنظیمکنندگان این سند از کمک مصر و تونس، تنها هدفهای انساندوستانه نیست. بنا بر نظر کشورهای بزرگ اروپایی، نیروهای دریایی مصر و تونس باید پناهجویان را به نزدیکترین بنادر خود در سواحل شمالی بیاورند. اتحادیه اروپا در بازگرداندن این پناهجویان به کشورهای خودشان به مصر و تونس کمک خواهد کرد. از نظر مقامهای کشورهای بزرگ اروپایی این رفتار در برابر پناهجویان، "یک تاثیر بازدارندگی واقعی" ایجاد خواهد کرد.
 
اسکا کهلر، از نمایندگان سبز پارلمان اروپا ضمن انتقاد از این سیاست جدید در برابر پناهجویان میگوید، تنظیمکنندگان این سند میخواهند از پذیرش هر گونه مسئولیت در برابر پناهجویان شانه خالی کنند. به باور او، مصر و تونس کشورهای امنی برای پناهجویان نیستند.
 
علاوه بر سواحل ایتالیا، مرزهای مراکش-اسپانیا، ترکیه-یونان و مجارستان-صربستان سه منطقه مرزی است که مهاجران از طریق آنها خود را به خاک اروپا میرسانند. بیشترین مهاجران از طریق دریای مدیترانه جابجا میشوند.
 
در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۱۷۰ هزار پناهجو از طریق آبهای مدیترانه و با قایق خود را به سواحل ایتالیا رساندهاند. بیش از ۲۵۰۰ نفر در این مسیر به دلایل مختلف دچار سانحه شده و در دریا غرق شدهاند.
 
سال ۲۰۱۴ تراژیکترین سال برای پناهجویان قایقسوار در آبهای مدیترانه بود. سازمان عفو بینالملل و گروههای حامی متقاضیان پناهندگی خواستار امن شدن مسیرهای ورود پناهجویان به اروپا و جلوگیری از مرگ آوارگان در آبهای مدیترانه شدهاند.

السبت 21 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى