رکورد شکنی شرکتهای هواپیمایی ایرانی در تاخیر پروازها


از 5 هزار و 823 پرواز در فرودگاه مهرآباد در آبان ماه سال جاری، 2 هزار و 356 پرواز با تاخیر صورت گرفته است.لندن- هدهدنیوز- سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد: در آبان ماه سال جاری 16 شرکت هوایی در مجموع 5هزار و 823 پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی انجام دادند که بیش از 40 درصد آن با تاخیر همراه بوده است.
از 5 هزار و 823 پرواز در فرودگاه مهرآباد در آبان ماه سال جاری، 2 هزار و 356 پرواز با تاخیر و 3 هزار و 466 پرواز به موقع انجام شده است.
بررسی آمارهای مربوط به تاخیر پروازهای 16 شرکت هوایی از مهرآباد تهران نشان می دهد در این ماه 51 درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین و زاگرس، 50 درصد پروازهای شرکت هوایی آسمان و 49 درصد هواپیمایی آتا با تاخیر انجام شده است.
در این ماه 47 درصد پروازهای هوایی شرکت کیش ایر، 46 درصد پروازهای هوایی شرکت نفت ایر، 44 درصد پروازهای ایران ایر و 42 درصد شرکت تابان از مهرآباد با تاخیر بوده است.
آبان ماه، شرکت هواپیمایی آسمان با 957 مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که 474 پرواز آن به موقع و 483 پرواز با تاخیر صورت گرفته است.
همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد 669 مورد بود که 509 پرواز آن به موقع و 160 پرواز آن با تاخیر از مهرآباد انجام شده است.
در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد 544 پرواز را از مهرآباد انجام دهد که 279 مورد آن به موقع و 265 مورد آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه 661 پرواز انجام داد که 371 پرواز آن به موقع و 290 مورد آن با تاخیر همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، در آبان ماه امسال شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع 511 پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که 283 مورد آن به موقع و 228 مورد آن با تاخیر بوده ضمن اینکه شرکت هوایی کاسپین در این ماه 431 پرواز از مهرآباد داشته که 210 مورد آن به موقع و 221 پرواز آن با تاخیر انجام شده است.
شرکت هوایی کیش ایر در این ماه در مجموع 410 پرواز از مهرآباد انجام داد که 216 مورد آن به موقع و 194 مورد آن با تاخیر بوده است. در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع 457 پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که 339 مورد آن به موقع و 118 پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند.
هواپیمایی تابان نیز در این ماه 305 پرواز از مهرآباد انجام داد که 178 مورد آن به موقع و 127 پرواز آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه 269 پرواز انجام داد که 195 مورد آن به موقع و 74 مورد آن با تاخیر بوده است.
در آبان ماه امسال شرکت هوایی نفت 166 پرواز از مهرآباد انجام داد که 89 مورد آن به موقع و 77 پرواز آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی معراج نیز در این ماه از مهرآباد 72 پرواز انجام داد که 67 مورد آن به موقع و 5 پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است.
در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران، در مجموع 180 پرواز از مهرآباد انجام داد که 123مورد آن به موقع و 57 پرواز آن با تاخیر انجام شده است.
در این ماه شرکت هواپیمایی اترک در مجموع 74 پرواز از مهرآباد داشت که 50 مورد آن به موقع و 24 مورد آن با تاخیر انجام شد؛ از مجموع 77 پرواز شرکت هوایی ساها، 59 پرواز به موقع و 14 پرواز با تاخیر انجام شد.
در این ماه شرکت هوایی پویا در مجموع توانست 39 پرواز را از فرودگاه مهرآباد انجام دهد که 24 پرواز آن به موقع انجام شده و در 15 مورد دیگر با تاخیر فرودگاه مهرآباد را ترک کرده است.


الخميس 14 ديسمبر 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى