رویترز: همکاری بزرگترین شرکت بازرگانی جهان با شرکت مرتبط با برنامه هسته ای ایران
رویترز: همکاری بزرگترین شرکت بازرگانی جهان با شرکت مرتبط با برنامه هسته ای ایران

رادیو فردا- منابع اطلاعاتی و ديپلماتيک به خبرگزاری رويترز گفته اند، شرکت «گلنکور» هزاران تن اکسيد آلومينيوم را به شرکت ايرانی «ايرالکو» فروخته است.

 
خبرگزاری رويترز روز جمعه یازدهم اسفندماه گزارش داده است: افشای روابط تجاری بين شرکت گلنکور، بزرگترين شرکت تجارت کالای جهان، و شرکت آلومينوم ايران،‌ ايرالکو، دشواری های پيش روی کشورهای غربی برای محدودکردن روابط تجاری ايران با ديگر کشورها را نشان می دهد.
 
این گزارش می افزاید، به رغم تحريم های شديد غرب عليه سيستم بانکی ايران،‌به گفته ديپلمات های سازمان ملل متحد، ايران راه های جديدی برای تداوم معاملات تجاری با شرکای خود پيدا می کند.
 
خبرگزاری رويترز نوشته است که ابتدا دراوايل نوامبر سال ۲۰۱۲ از طريق منابع ديپلماتيک غربی از مبادلات شرکت گلنکور و ايرالکو و همچنين قرارداد تامين آلومينيوم شرکت ايرالکو با شرکت تکنولوژی سانتريفوژ ايران (تسا)‌ مطلع شد. اين در حدود شش هفته پيش ازتحريم های اتحاديه اروپا عليه ايرالکو به دليل تامين آلومينيوم مورد نياز «تسا»بود. شرکت تکنولوژی سانتريفوژ ايران (تسا) يکی از شرکت های وابسته يه سازمان انرژی اتمی ايران است.
 
رويترز نوشته است که يک نسخه از گزارش يک سازمان اطلاعاتی غربی در خصوص روابط «گلنکور» و ايرالکو را رويت کرده است . در اين گزارش آمده است که دفتر شرکت گلنکور در سوئيس هزاران تن اکسيد آلومينيوم در مقابل دريافت مقادير کمتری فلز آلومينيوم با ايران مبادله کرده است.
 
به گزارش رويترز، ديپلمات ها در سازمان ملل متحد صحت اين گزارش را تاييد کرده اند.
 
با اين حال رويترز تصريح کرده است: مشخص نيست که چه ميزان از آلومينيوم توليد شده از مواد اوليه اکسيد آلومينيوم که ايرالکو از گلنکور دريافت کرد در نهايت به دست شرکت تکنولوژی سانتريفوژ ايران (تسا) رسيده است.
 
شرکت تکنولوژی سانتريفوژ ايران (تسا) از سال ۲۰۰۶ از سوی سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گرفته است.
 
به گزارش رويترز، گلنکور در جوابيه ای خطاب به اين خبرگزاری گفته است: این شرکت نخستين بار در ماه دسامبر از ارتباط شرکت ايرالکو با شرکت تکنولوژی سانتريفوژ ايران (تسا) مطلع شده و بيدرنگ همکاری با ايرالکو را متوقف کرده است.
 
در ادامه جوابيه گلنکور آمده است که آخرين مبادله اين شرکت با ايرالکو اکتبر ۲۰۱۲ بوده است.
 
شرکت گلنکور با اذعان به اين که با ايرالکو درماه اوت سال ۲۰۱۱ قرارداد انعقاد کرده، گفته است که اين قرارداد قانونی بوده و تلاش برای دور زدن تحريم های ايران را رد کرده است.
 
سازمان ملل متحد تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. ايران با سرپيچی از اين قطعنامه ها، برنامه غنی سازی اورانيوم را توسعه داده است.
 
در همين زمينه، اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم های يکجانبه ای را عليه ايران وضع کرده اند. 


السبت 2 مارس 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى