رونمایی مجسمه “کولبر” در اقلیم کوردستان
رونمایی مجسمه “کولبر” در اقلیم کوردستان
 

روژی کورد: روز یک‌شنبە 8 اسفندماه 1395 شمسی، مراسم رونمایی از مجسمه “کولبر”، اثر مجسمه  ساز کورد، دکتر خسرو جاف، در نزدیک یکی از مراکز فرهنگی شهر کلار در اقلیم کوردستان برگزار گردید.

این اثر هنری پس از سە ماه تلاش‌ بی‌وقفە این هنرمند کورد، در شهر (کلار) اقلیم کوردستان کە هم‌مرز با شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه می‌باشد پرد ەبرداری شد.

دکتر خسرو جاف، نویسندە و هنرمند مشهور اقلیم کوردستان که سازنده این مجسمه می باشد در اینبارە بە آژانس خبری “باس‌نیوز” گفته است: “از وقتی تصاویر کولبران کورد را دیدەام کە چگونە انسان کورد در قرن ٢١ برای بە دست آوردن یک لقمە نان مانند اسب و دیگر چهارپایان بارهای سنگینی را بە فاصلەهای زیاد کە گاها بە شش کیلومتر می‌رسد حمل می‌کنند، آنچنان ناراحت شدم کە غم تمام وجودم را فرا گرفت”.

وی در ادامە می‌گوید: “با دیدن این تصاویر یک شعر کوتاه سرودە و بعدا تصمیم گرفت کە وظیفە اخلاقی و انسانی خود را انجام دادە و در جهانی کە کسی صدای کولبران کورد را نمی‌شنود، کاری هرچند کوچک برای آنها انجام دهم”.

دکتر جاف بر این باور است کە هنرمندان وظیفە دارند واقعیات را ثبت نمایند تا این واقعیت‌ها در آیندە از یاد نروند، من هم این پیکرە را ساختم تا نسل‌های بعدی ما بدانند کە مردمان کورد در قرن ٢١ در سکوت جهانیان و رسانەهای خبری در قبال بە دست آوردن یک لقمە نان در برف ، سرما و … و یا با شلیک نیروهای مرزی کشتە و زخمی می‌شدند.

پردەبرداری از پیکر (کولبر) هم‌زمان با ۴٧مین سالروز ارتقا کلار (مرکز اداری گرمیان) بە بخش صورت گرفت.

د.خسرو جاف در پاسخ بە این سوال کە چرا این پیکرە را در (کلار) نصب کردە است گفت: “از آنجایی کە خودم اهل این شهر هستم تصمیم گرفتم کە این اثر خود را در شهر زادگاهم نصب نمایم”.

این هرمند کورد در پایان اظهار داشت کە تاکنون کسی بە فکر کولبران نبودە و من خواستم قدمی هرچند کوچک برای منعکس کردن مشکلات کولبران گذاشتە باشم.

بر پایە گزارشات غیر رسمی ، در سراسر مرزهای کوردستان از ایلام تا ماکو، نزدیک بە ١٠٠ هزار کولبر در حال کولبری بودە کە امرار معاش خود را از این طریق می‌گذرانند.

بر اساس آمار موجود در مرکز آمار “مروفایتی”، هر ساله  تعداد چشمگیری از  کولبران کورد با شلیک مستقیم نیروهای ایران و گاها ترکیە و تعدادی نیز بر اثر رخدادهای طبیعی از قبیل سقوط بهمن، افتادن از کوه، رفتن روی مین و اخیر بر اثر پرتاب شده به دره ها از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران دچار نقص عضو شده و یا جانشان را از دست می‌دهند.

طی مدت اخیر، اعتراضات مدنی فراوانی در داخل کوردستان در ایران به کشتار و مرگ و میر کولبران صورت گرفته است اما با اینوجود کشتار کولبران از سوی نیروهای هنگ مرزی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان به قوت خود باقیست.


الثلاثاء 28 فبراير 2017
           

چهره ها | ادیان و عقاید