رشد 77 درصدی درآمد پادشاهی سعودی در سال 2017
بنابر گزارش العربیه نت فارسی- محمد الجدعان، وزیر دارایی پادشاهی سعودی در یک نشست خبری گفت درآمد این کشور در سه‌ماهه اول سال ۱۴۴میلیارد ریال بوده که رشدی معادل ٪۷۲ نسبت به دوره مشابه در سال گذشته داشته است. او گفت در همین مدت مخارج دولتی ۱۷۰ میلیارد ریال بوده که ٪۱۹ درصد مخارج پیش‌بینی شده برای سال جاری می‌باشد.
الجدعان گفت کسر بودجه در سال جاری در مقایسه با سال قبل با ٪۷۱ کاهش به ۲۶ میلیارد ریال کاهش یافته است.
او افزود: «تمرکز اصلی در دستیابی به چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی» و با هدف حمایت از نقدینگی داخلی است.
الجدعان گفت که هدف از ارائه این اطلاعات ارتقاء سطح شفافیت از طریق انتشار داده‌های دوره‌ای است تا همگان از عملکرد مالی و اقتصادی پادشاهی سعودی مطلع شوند.
او گفت: «ما معیارهای صندوق بین‌المللی پول را در تنظیم سازمان بودجه بکار گرفته‌ایم» و هدف ما تشویق رشد بخش خصوصی است تا در سال ۲۰۲۰ به بودجه متعادل برسد.
الجدعان افزود: «ما در آستانه خصوصی سازی موسسات دولتی و تشویق بخش خصوصی هستیم». او تاکید کرد که استراتژی پادشاهی سعودی بر تنوع اقتصادی و دور شدن از اقتصاد نفتی از طریق افزایش درآمدها غیرنفتی و ارتقاء کارآیی و تقویت بخش خصوصی است.
در همین حال معاون وزیر دارایی سعودی گفت که درآمدهای غیرنفتی بالغ بر ۳۲.۰۷۳ میلیارد ریال بوده که ٪۱ افزایش داشته است.
او گفت که درآمد نفتی ٪۱۱۵، مالیات بر درآمد ٪۴، مالیات بر کالاها و خدمات ٪۸، عوارض گمرکی ٪۲۷ و زکات ٪۴۶ افزایش داشته است.
سهم درآمدهای غیرنفتی از کل درآمد ٪۲۲ بوده است.
براساس اطلاعات بودجه منابع مالی کسر بودجه در سه ماهه اول از ذخایر پادشاهی سعودی تامین شده است.
داده‌های تراز پرداخت‌ها نشان می دهد که میزان دیون بخش عمومی در پایان ماه مارس ۲۰۱۷ کاهش یافته است.
معاون وزیر دارایی گفت که درآمدهای سه ماهه اول سال بالغ بر ۱۴۴.۰۷۶ میلیارد ریال بوده که در مقام مقایسه با ۸۳.۶۵۲ میلیارد ریال دوره قبل ٪۷۲ رشد داشته است.
مخارج در سه ماهه اول سال بالغ بر ۱۷۰.۲۸۷ میلیارد ریال بوده که ٪۵۱ آن بابت پرداخت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان بالغ بر ۹۴.۰۸۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
مخارج کالاها و خدمات ۱۶.۷۱۲ میلیارد ریال، مخارج تامین مالی ۱.۲۵۸ میلیارد ریال و تبلیغات ۴۶ میلیون ریال بوده است.

الخميس 11 ماي 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى