درگيري حيدر عبادي با قاسم سليماني در نشست ائتلاف ملي عراق
ایران اسرار به نقل از روزنامه فرا منطقه ای شرق الأوسط- خامنه اي قاسم سليماني را به عراق فرستاد تا از حيدر عبادي نخست وزير عراق بخواهد كه مالكي را محاكمه نكند و پرونده اصلاحاتي را كه گشوده را جمع كند و بويژه به حشد العشبي و هادي عامري گسترش پيدا نكند.
سرلشگر پاسدار قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس كه خود را متولي عراق ميداند و جريانات شيعي عراق را تحت امر خود محسوب ميكند، خواهان تشكيل جلسه ائتلاف ملي عراق شد كه خودش در آن شركت كند و رئيس فعلي اين ائتلاف كه ابراهيم جعفري نخست وزير اسبق عراق و وزير خارجه كنوني دولت عبادي است خواست كه حيدر عبادي هم حتما در اين جلسه باشد.
ابراهيم جعفري اين جلسه در پنجشنبه 29 مرداد 94 تشكيل داد كه در آن نوري مالكي، هادي عامري، عمار حكيم و نماينده مقتدا صدر شركت داشتند و ابراهيم جعفري همراه حيدر عبادي وارد اين اجلاس شدند.
حيدر عبادي در جلسه متوجه شد كه قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس نيز در اين جلسه حضور دارد. در اين جلسه قاسم سليماني همانند رئيس بقيه شركت كنندگان در جلسه وارد صحبت با حيدر عبادي شده و مطرح ميكند پرونده و محاكمه مالكي بعنوان محاكمه  يك حاكم شيعي  محسوب ميشود و اين به ضرر شيعيان است و سئوال ميكند كه اين اصلاحات را تا كجا ميخواهي ادامه بدهي؟ اينرا جمع كنيد! حيدر عبادي به تندي جواب قاسم سليماني را ميدهد و متقابلا از او سئوال ميكند كه بعنوان شخص خودت حرف ميزني يا پيامي را آوردي! اگر پيامي هم آوردي به برو به آنها هم بگو كه اين اصلاحات ادامه دارد. از طرف ديگر اين يك جلسه ائتلاف ملي شيعيان عراق است تو كه ايراني هستي اينجا چه ميكني؟ نفرات در نشست سرهايشان را پائين انداخته و در سكوت بودند  كه قاسم سليماني با عصبانيت جلسه را ترك ميكند.
رسانه هاي عربي قسمت هائي از اين خبر را انعكاس دادند از جمله:
تلويزيون البغداديه 1 شهريور 94
عنوان خبر:  گزارشي از داخل نشست اتحاد ملي با حضور قاسم سليماني
انور الحمداني مجري تلويزيون البغداديه :... از داخل نشستي كه دو روز پيش اتحاد ملي با حضور حيدر العبادي برگزار كرد و قاسم سليماني نيز در آن شركت داشت كه به درخواست مالكي از تهران براي اينكارآمده بود و اين كه العبادي چه جوابي به او داد را افشاء مي كنيم...  
دو روز پيش حيدر العبادي به نشست اتحاد ملي فراخوانده شد. ابراهيم جعفري او را به نشست آورد. در آن نشست قاسم سليماني نيز بود, قاسم سليماني ايراني است و يك فرمانده نظامي ايراني است حال مي گويند كه مشاور بسيج است ولي حيدر العبادي سورپريز شد كه قاسم سليماني براي چه به اينجا آمده است, اينجا نشست اتحاد ملي است و چرا قاسم سليماني آمده است, آنها نشستند و معمولاً ابراهيم جعفري بعنوان رئيس ائتلاف ملي  بايد رشته كلام را بدست مي گرفت ولي قاسم سليماني صحبت را شروع كرد و با زبان عربي دست و پاشكسته به حيدر العبادي گفت:
اين ديگر چه اصلاحاتي است كه انجام دادي, به چه حقي ابواسراء (مالكي) را بركنار كردي, براي اين اصلاحات با شركايت مشورت نكرده اي, آنهايي كه با تو هستند مورد مشورت قرار نگرفته اند تو نمي تواني دست به اقدامي بزني....
اولين كاري كه حيدر العبادي كرد به آنهايي كه نشسته بودند نگاهي انداخت. ديد كسي كه سرش را پايين انداخته است نوري المالكي است, عمار حكيم يك لبخند كوتاهي بر لب داشت و نفر جريان صدر  سكوت كرده بود  و هادي عامري نيز  به زمين خيره شده بود و نمي خواست كه در بحث طرفي باشد و بقيه نيز تماشاچي بودند.
العبادي به سليماني گفت: صحبتت تمام شد او گفت بله, از او سؤال كرد كه اينجا از موضع شخصي ات صحبت مي كني و يا سخنگوي دولت ايران هستي؟ سليماني گفت كه موضع شخصي صحبت مي كند العبادي به او گفت كه اولا ما در اتحاد ملي يك نشست سياسي داريم, اگر خودت را يك شيعه مي داني و ما نيز شيعه هستيم وحتي اگر شيعه ايران دنبال رو  شيعه عراق باشيد نمي تواني در اين نشست  شركت كني زيرا كه اين نشست فرقه اي نيست بلكه نشست براي حكومت و اداره كشور مي باشد و در ثاني من بسته هاي اصلاحات ديگري نيز دارم بسته دوم و سوم وچهار م و پنجم، حيدر عبادي  همينطور حيدر العبادي صدايش را بلند مي كرد و تأكيد كرد كه اين اصلاحات خواسته مردم است و مرجع ديني نيز از آن حمايت كرده است و نه تو و نه بالاتر از تو نيز حق دخالت در آن را  ندارند و حضور شما در اين نشست هيچ پايه قانوني و اخلاقي و شرعي ندارد.
ولي اگر آمده اي كه پيامي برساني پس اين پيام را برسان كه بسته هاي اصلاحات مستمر است و مرجعيت به من فشار مي آورد و جامعه به من فشار مي آورد كه از حزب الدعوه و اتحاد ملي خارج شوم و ساده ترين كار براي من اين است كه از اتحاد ملي وحزب الدعوه خارج شوم و مردم را از دست ندهم و تاريخم را از دست ندهم و آينده ام و حمايت مرجعيت را از دست ندهم اين پيام من, براي تو  و  كساني است كه همراه تو هستند لذا حضورت غيرقانوني است. قاسم سليماني بلند شد ورفت  
بقيه كه از لحن العبادي و جديتش تعجب كرده بودند, اولين كسي كه صحبت را شروع كرد مالكي بود كه گفت نخير ما نمي خواهيم تو بروي و منظور ما اين نبود بلكه هدف ما اصلاح بود ولي نكاتي داريم كه عبادي گفت اين نكات چيست؟
گفت كه مي خواهيم كه تلويزيون البغداديه را ببندي.  العبادي گفت كه شما من را براي يك نشست آورده ايد و سليماني را نيز آورده ايد تا اين كه بغداديه را ببندم و من البغداديه را نمي بندم و حق اينكار را نيز ندارم و مطبوعات آزاد مورد حمايت قانون است و مطبوعات آزاد بدي نمي كند كه مالكي گفت كه مطبوعات آزاد به من و دولت قانون و حزب الدعوه بدي كرده است والعبادي گفت بدي نكرده است بلكه اشتباهاتمان را جلومان گذاشته است. اگر مرا صدا زده ايد كه حرف مرا بشنويد من مي گويم كه اصلاحات ادامه دارد و شما بايد بشنويد. امير الكناني نماينده جريان صدر گفت كه اصلاحات را ادامه بدهد و ما با تو هستيم و هر كسي كه متهم به تروريزم است و يا در موضوع موصل متهم است خودش را به ارگان قضايي معرفي كند ولي بقيه صحبتي نكردند.
 
شرق الاوسط در 24 اوت 2015 (2 شهريور 94) با تيتر “زلزله در بيت شيعي بعد از ديدار متشنج بين العبادي و سليماني“ نوشت:
متن خبر: « يك منبع عاليرتبه ديروز جزئيات ملاقات متشنج دو روز قبل حيدر العبادي نخست وزير عراق  با ژنرال قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس ايران را براي الشرق الاوسط فاش ساخت كه به هنگام شركت در جلسة اخير هيأت سياسي اتحاد ملي شيعي حاكم برگزار شد.
اين منبع عاليرتبه در تماس تلفني از لندن گفت كه العبادي هنگام ورود به محل جلسة هيأت سياسي اتحاد ملي به رياست ابراهيم جعفري و با حضور نوري المالكي معاون بركنار شدة رئيس جمهور و عمار الحكيم رهبر مجلس اعلاي اسلامي و هادي العامري رهبر سازمان بدر و نماينده اي از مقتدا صدر رهبر جريان صدر،” ناگهان با حضور سليماني كه مأموريتي از طرف رهبران ايران داشته است مواجه  مي شود مبني بر اينكه نوري المالكي نخست وزير سابق را محاكمه نكند و يا هيچ پرونده اي را عليه وي باز ننمايد كه چه بسا به پايان راه ببرد و اين نه تنها محاكمة فرد، بلكه محاكمة نمونة شيعة در حاكميت است.”
اين منبع افزود ” هنگامي كه سليماني از اصلاحاتي كه العبادي به آن مبادرت كرده صحبت ميكرد و نارضايتي شديد خود از آنرا آشكار نمود، بخصوص اينكه در مورد مالكي پيش داوري شده است، العبادي با قدرت تمام به آنچه سليماني ميگفت اعتراض كرد كه باعث شد وي خشمگينانه جلسه را ترك كند”، موضوعي كه تمامي رهبران اتحاد ملي را شگفت زده ساخت كه تصور چنين شجاعتي از العبادي داشته باشند به حدي كه به شخصيتي با ثقل سليماني شبه اهانت كند.
اين منبع فاش ساخت كه ” سليماني الان در شهر نجف براي ملاقات با علي سيستاني مرجع عالي شيعه بسر مي برد، كه بنظر مي رسد تا اين لحظه به وي زمان ملاقات نداده نشده است”، وي افزود ” اين تقريباً اولين اختلاف در سطح بين مرجعيت در نجف كه بدليل فساد گسترده در مملكت از اصلاحات حمايت ميكند و آنرا كاملاً مشروع ميداند و هيچ ارتباطي با نگراني هاي مربوط به حاكميت و دولت ديني و شهروندي ندارد،  با ايران است كه در اين رابطه و در درجة اول بخاطر مالكي موضع دارد”. در مورد وضعيت مالكي در چارچوب شرايط جديد، منبع مطلع گفت” مالكي كه از كمك ايران برخوردار است، نه تنها در يك موضع ضعيفي قرار دارد، بلكه بعد از شكست اولين تجربه ايران با العبادي، ضعيف تر هم شده است”.»

الاربعاء 26 غشت 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى