خشونت در نوار غزه شهرهاى بزرگ فرانسه را با خطر آشوب ونا امنى مواجه ساخت
لندن-هدهد نيوز- بنا به گزارش خبرگزارى رويترز از پاريس امروز شنبه ١٩ ژوئيه برغم صدور قانون ممنوعيت تجمع وراهپيمايى از طرف دولت فرانسه چندين شهر بزرگ اين كشور شاهد برپايى راهپيمايى اعتراضى مسلمانان و فرانسويان حامى مردم غزه بود.  
ممنوعيت تجمع وراهپيمايى در فرانسه هفته گذشته در پى تجمع عده اى از چپگرايان فرانسه ومسلمانان در برابر يك معبد يهودى و درگيرى با پليس فرانسه صادر شد.
رويترز از قول  فرانسوا اولند رئيس جمهور فرانسه گفت:«من عكس العمل انفعالى مسلمانان در رابطه با قتل صدها فلسطينى در نوار غزه در جنگ با اسرائيل را درك مى كنم،اما هرگز اجازه بروز وباز گشت خشونت وآشوب در فرانسه را نخواهيم داد».
 
اولاند كه در كشور افريقايى چاد به سر مى برد  اضافه كرد: «من از وزير دفاع خواستم كه در مورد مسئله خود جوش بودن ويا برنامه ريزى شده بودن اين اعتراضات تحقيق كنند».
 
 در اين راستا حزب چپ راديكال ضد سرمايه دارى فرانسه كه راهپيمايى يكشنبه هفته گذشته را بر پا كرد اعتراض كنندگان را به عدم توجه به قانون منع تجمع و راهپيمايى صادره از طرف دولت دعوت كرد.
 


السبت 19 يوليوز 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى