حمله وحشیانه وعوضی ماموران رژیم نژاد پرست ایران به خانواده عرب احوازی


ماموران رژیم نژاد پرست ایران به خانه یک شهروند عرب احوازی در شهر نفتی عبادان یورش می برند و پس از مجروح کردن وی ادعا می کنند دنبال کسی دیگر بودند.
الثلاثاء 9 ماي 2017
هدهد
           

هدهد نیوز | سیاست | اقتصاد | مسائل ملي | جامعه وحقوق | ادبيات | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | ستاره ها | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى