حملات سايبری به وب سايت بانک های آمريکايی به اوج رسيده است
حملات سايبری به وب سايت بانک های آمريکايی به اوج رسيده است
طبق آمار جديدی که منتشر شده است طی شش هفته گذشته وب سايت بانک های آمريکايی حدود ۲۵۰ ساعت از کار افتاده بودند.
 
اين نشان می دهد که حجم حملات سايبری به اين موسسات مالی به نسبت گذشته به شدت افزايش يافته و بانکهای آمريکايی هنوز هم هدف اصلی اين نوع حملات هستند.
 
ابعاد وسيع اين حملات نشان می دهد که مهاجمان به نسبت گذشته می توانند برای ساعات بيشتری اين وب سايت های را مختل کرده و بنابراين هم برای موسسات مالی و هم برای مشتريان آنها دردسرهای زيادی توليد کنند.
 
کارشناسان ايمنی شبکه های کامپيوتری بانک ها می گويند که اين موسسات به طور مداوم بايد درحالت آماده باش جنگی باشند. نکته نگران کننده اين است که مهاجمان تاکنون از تمام امکانات خود استفاده نکرده اند و اگر زمانی با تمام امکانات و قوای خود اين حملات را سازمان دهند شرايط کار بانک ها به شدت دشوار خواهد شد.
 
اولين موج حملات گسترده سايبری به بانکهای آمريکا سال گذشته و همزمان با پخش فيلم توهين آميز مربوط به پيامبر اسلام و روزهای همزمان با سالگرد حملات يازدهم سپتامبر گزارش شد. در آن زمان گروهی که خود را «جنگجويان سايبری عزالدين القاسم» معرفی کرد مسئوليت بخشی از اين حملات را برعهده گرفت.
 
با گذشت چندين ماه از آن ماجرا اين گروه هنوز هم ظاهرا به حملات خود به موسسات مالی آمريکا ادامه می دهد. طی هفته ها و ماههای اخير بانکهای متعددی با صدور اطلاعيه ضمن عذرخواهی از مشتريان خود برای اختلال در وب سايت خود به وقوع حملات سايبری اشاره کرده اند. به نظر می رسد که اين موسسات مالی حتی با اختصاص بودجه و امکانات فراوان به جنبه های حفاظتی نتوانسته اند از وقوع چنين پيامدهايی پيشگيری کنند.
 
در پاييز سال گذشته تعدادی از مقامات امنيتی آمريکا در گفتگوهای خصوصی خود با خبرنگاران گفتند که حدس می زنند حکومت ايران در پشت اين نوع حملات باشد. به نظر می رسد که يک گروه سازمانيافته و مجهز که هم انگيزه های سياسی قوی و هم امکانات فراوانی در اختيار دارد، اين حملات را انجام می دهد.
 
کارشناسان می گويند از کار افتادن وب سايت بانک به مدت ۲۵۰ ساعت طی شش ماه گذشته بسيار چشمگير است و نشان می دهد که وب سايت اين موسسات به طور متوسط حدود دو درصد از زمان مزبور قادر به فعاليت نبوده اند. در صورتيکه حدود يکسال پيش از کار افتادن اين وب سايت ها تحت تاثير حملات سايبری در مجموع ۱۴۰ ساعت بود.
 
يک کارشناس ايمنی شبکه های کامپيوتری بانکها می گويد که از کار افتادن اين وب سايت ها را نبايد يک اختلال جدی تلقی کرد چون هنوز هم خود بانکها و مشتريان آنها می توانند از روشهای ديگری برای انجام امور روزمره بانکی استفاده کنند.
 
به گفته اين کارشناس نکته مهم اين است که گروه موسوم به « جنگجويان سايبری عزالدين القاسم» در دور اخير و با توجه به بهبود اقدامات حفاظتی بانکهای بزرگ حمله به بانکهای کوچکتر را گسترش داده اند. در عين حال اين مهاجمان سعی می کنند در هفته های قبل از انتشار گزارشهای فصلی از عملکرد وب سايت های مالی حملات خود را افزايش دهند تا انعکاس بيشتری پيدا کند.
 
کارشناسان معتقدند که به احتمال زياد اين گروه يا گروههای مهاجم از امکانات فنی بيشتری برخوردار هستند ولی در مرحله کنونی هدف آنها فقط مختل کردن کار وب سايت ها برای مدت کوتاهی است . اگر آنها تصميم بگيرند که ابعاد و قدرت حملات خود را افزايش دهند در آن صورت پيامدهای زيانبار آن بيشتر خواهد شد و بايد نگران چنان حالتی بود.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
منبع: برگرفته از سایت ان. بی. سی 

السبت 6 أبريل 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى