حمایت امریکا و روسیه از سیاستهای مخرب وویرانگر رژیم تهران


گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل سنگر بندی امریکا و روسیه در کنار رژیم تهران و حمایت آشکار از سیاستهای مخرب و ویرانگر داخلی و خارجی خامنه ای را فاش کرد و اتهامات منتشر شده در رابطه با پشتیبانی مسکو و واشنگتن از داعش و رژیم تهران واستفاده ابزاری از تروریسم برای اجرای نقشه تقسیم خاورمیانه را تایید کرد.به گزارش رادیو فرانسه،ایران، آمریکا و روسیه گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل دربارۀ برنامه و توافق اتمی ایران را مورد انتقاد قرار دادند. دولت های روسیه و آمریکا اظهار داشتند که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود در خصوص اجرای توافق بین المللی بر سر برنامۀ اتمی ایران از چارچوب وظایف و اختیارات اش فراتر رفته است.
نمایندۀ آمریکا در سازمان ملل، سامانتا پاور، دیروز دوشنبه هجدهم ژوئیه اظهار داشت که کشورش نارضایتی ایران را نسبت به بخش هایی از گزارش دبیرکل سازمان ملل درک می کند و از نظر واشنگتن بان کی- مون در گزارش سالانه اش سخنانی در مورد اجرای توافق اتمی با ایران ایراد کرده که خارج از وظایف وی بوده اند. نمایندۀ آمریکا در سازمان ملل سپس افزوده است که کشورش با بخش هایی از این گزارش شدیداً مخالف است.

نمایندۀ روسیه در سازمان ملل نیز در اظهاراتی مشابه گفته است که گزارش بان کی –مون نامستند و دربرگیرندۀ اشتباهات متعدد است و اظهارات اش دربارۀ آزمایشات موشکی ایران ارتباطی با موضوع گزارش دبیرکل سازمان ملل ندارد.
به موجب قطعنامۀ سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست به مدت هشت سال موشک های دوربرد قادر به حمل کلاهک های اتمی آزمایش و تولید کند. اگر چه قدرت های جهانی معتقدند که ایران از نظر حقوقی مجبور به رعایت این مطالبه نیست، اما، برخی قدرت های غربی می گویند که به دلیل زبان به کار گرفته شده در این قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی مجبور به رعایت این خواسته است.
بان کی-مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه اش آزمایش موشک های بالستیکی ایران را در ماه مارس گذشته در تعارض با روح توافق بین المللی بر سر برنامۀ اتمی این کشور دانسته است.

گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد سنگر بندی امریکا و روسیه در کنار رژیم تهران و حمایت آشکار از سیاستهای مخرب و ویرانگر داخلی و خارجی خامنه ای را فاش کرد و اتهامات منتشر شده در رابطه با پشتیبانی مسکو و واشنگتن از داعش و رژیم تهران واستفاده ابزاری از تروریسم و شرارت طلبی آنها برای اجرای نقشه تقسیم خاورمیانه را تایید کرد.

الاربعاء 20 يوليوز 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى