جمع آوری اسناد برای محکومیت رژیم سوریه در دادگاهی جهانی
دویچه ووله- مدارکی مستند علیه بشار اسد و رژیم سوریه به خارج از این کشور منتقل شده است. به گزارش روزنامه گاردین یک کمیسیون جهانی با جمعآوری و بررسی این مدارک میخواهد شرایط محاکمه اسد و رژیم او را در دادگاهی بینالمللی مهیا سازد.
 
نیم میلیون صفحه گزارش و دستورالعمل به همراه ۴۰۰ مصاحبه با کسانی که زمانی با رژیم سوریه همکاری کردهاند، جمع آوری شده است. یک گروه بینالمللی مدارکی فراوان علیه بشار اسد، دیکتاتور سوریه و رژیم حاکم بر این کشور به دست آورده و آنها را بررسی کرده است.
 
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین این مدارک که نشاندهنده نقض حقوق بشر و جنایت جنگی از طرف رژیم سوریه هستند، برای آغاز محاکمه رئیس جمهوری این کشور کفایت میکنند. این روزنامه نوشته است که سه سال تمام از سوی نیروهای مختلف فعال در سوریه سندهایی رسمی از این کشور به خارج منتقل شدهاند.
 
گاردین به نقل از مرجعی جهانی نوشته است این اسناد میتوانند به خوبی علیه بشار اسد و ۲۴ عضو دولت این کشور به کار روند. گفته میشود که این اسناد برای محکوم کردن این افراد به جرم جنایت جنگی تهیه شدهاند.
 
تا کنون روسیه با ابزار وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد هرگونه بررسی تخلفات رژیم سوریه و تشکیل یک دادگاه علیه بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور و اعضای دولت او را به جرم جنایتجنگی بلوکه کرده است.

دستگیریهای گسترده سال ۲۰۱۱
 
روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته یکی از موردهای اتهام بشار اسد و رژیم سوریه دستگیریهای وسیع مخالفان این کشور در سال ۲۰۱۱ است. این اقدام به جنگ داخلی در سوریه منجر شد. در جریان برخوردهای سال ۲۰۱۱ دهها هزار نفر از مخالفان دولت سوریه به اتهام "خیانت" دستگیر و بسیاری از آنها در زندانها شکنجه و کشته شدند.
 
مدارک موجود از جمله دستور دستگیریهای وسیع مخالفان و دلیل این دستگیریها را نشان میدهند. بر این مبنا دلیل دستگیریمخالفان دولت بشار اسد "بحث منفی آنها بر سر رویدادهای رخ داده" بوده است.
 
وظیفه بررسی این مدارک از طرف آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به عهده کمیسیونی به نام "کمیسیون قوانین بینالمللی" گذاشته شده است. افرادی که در این کمیسیون فعالیت میکنند، در گذشته در ارتباط با جنایتهای جنگی در یوگسلاوی سابق یا رویدادهای رواندا فعالیت کردهاند.
 
در گزارش مربوط به خروج اسناد از سوریه اعلام شده است که در مجموع ۵۰ شهروند سوری در این اقدام شرکت داشتهاند. یکی از آنها به هنگام انتقال اسناد به خارج از کشور کشته شده، یکی به شدت زخمی شده و بسیاری دیگر دستگیر و شکنجه شدهاند.
 
از دیگر اتهامها علیه بشار اسد، دیکتاتور سوریه و رژیم او جنایتجنگی علیه مخالفان این کشور است. مدارک در این رابطه علاوه بر اسناد نوشتاریِ بررسی شده، ویدئوهای سئوالوجوابی هستند از فعالان داخلی و همچنین ویدئوهای تبلیغی دولتی و نظر شاهدان عینی.

الاربعاء 13 ماي 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى