تعطیلی ۷۰۰معدن سنگ در ایران ظرف سه سال
رئیس انجمن سنگ میگوید به خاطر تشدید رکود، بسیاری کارخانههای سنگبری تعطیل شده و حدود ۴۰درصد معادن سنگ هم غیرفعال هستند.
رئیس انجمن سنگ میگوید در سه سال گذشته ۷۰۰ معدن سنگ در ایران تعطیل شدهاند تا آنجا که میزان تولید این صنعت ۳۵درصد کاهش یافته است.
ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ ایران اعلام کرده که به خاطر تشدید رکود، بسیاری از کارخانههای سنگبری تعطیل شدهاند و حدود ۴۰درصد معادن سنگ نیز غیرفعال هستند. خبرگزاری فارس به نقل از شفیعی مینویسد اگر فکری به حال این وضع نشود به میزان یاد شده ۲۰درصد افزوده میشود.
شفیعی گفته که سه معدن در آذربایجان غربی و بیرجند تعطیل و مجبور به تعدیل و اخراج نیرو شدهاند که هر یک ۶۰ تا ۷۰ کارگر داشتهاند: «از ۱۷۰۰ معدن فعال در صنعت سنگ در سالهای ۹۲ ۹۳ و ۹۴ حدود ۷۰۰ معدن تعطیل شدهاند.»
هم اینک هزار معدن سنگ فعال در ایران موجودند که به گفته شفیعی بازارهای صادراتی خود را به دلیل تحریمها از دست دادهاند و این عرصه نیاز به گشایش السیهای جدید و تامین منابع مالی توسط بانکها دارد.
اگر میانگین کارکنان هر یک از معادن تعطیل شده، ۶۰ نفر بوده باشد، تعطیلی ۷۰۰ معدن به معنای بیکاری ۴۲هزار کارگر و معدنچی است و افزایش ۲۰درصدی شمار معادن غیرفعال نیز به این میزان دامن خواهد زد.
چند هفته پیشتر نیز محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس گفته بود که ۹۰درصد معادن این استان نیمه تعطیل هستند و هفت هزار شغل در حال از دست رفتن است.
حسین امیری نماینده زرند هم در اواخر دی عنوان کرد که معادن کرمان ۱۷میلیارد تومان از ذوب آهن اصفهان طلب دارند.
در همین زمینه
رکود بازار مسکن؛ رکود کورهپزخانهها
«۹۰ درصد معادن کرمان نیمه تعطیل شدند»
تعطیلی ۲۰۰ واحد صنعتی و بیکاری سه هزار نفر در زنجان
نرخ بیکاری جوانان زاگرسنشین؛ بیش از ۵۰ درصد
تعطیلی ۲۰۶ واحد تولیدی در کرمانشاه

منبع:رادیوزمانه

الثلاثاء 23 فبراير 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى