تظاهرات و نارضايتى عمومی در احواز در پی اعدام نژادپرستانه دو جوان عرب از یک خانواده
 

در پی اعدام دو جوان از عربهای احواز روز چهارشنبه (28 سپتامبر2016)، تظاهرات شبانه بزرگی از سوی جوانان در اعتراض به این اعدامها در کوی انقلاب و همچنین در محل سکونت قربانیان در قلعه کنعان واقع در جنوب شرقی شهر احواز بر پا شد.

 بخش فارسی شبکه الاخباریه سعودی به نقل از خبرگزاری های رسمی ایران گفت: چهارشنبه هفته گذشته رسانه های ایرانی خبر اعدام دو جوان عرب احوازى بنامهاي عدنان مزبان العموری و علی شریف العموری در زندان اوین به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملي را گزارش دادند.

در پی انتشار خبر اعدام  عدنان و علی عموری،پنجشنبه شب در کوی انقلاب شهر احواز تظاهرات بزرگی در اعتراض به این جنایت بر پا گردید که در آن اعتراض کنندگان با سرودن سرودهای ملی به زبان عربی،اقدامهای نژادپرستانه رژیم تهران را محکوم و علیه سیاستهای شوونیستی رژیم و برنامه های تغییر بافت جمعیتی به غرض نابودی ملت عرب شعار سر دادند.

عدنان مزبان العموری و علی شریف العموری همراه 4 تن غير عرب  در دوم مارچ 2014 بازداشت شدند و سپس در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي در اسفند 2015 محاكمه وبه اعدام محكوم شدند و سپس حكم اعدام آنها در شعبه 41 ديوان عالى كشور تاييد شد.

طبق حكم صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پنج متهم اول به اعدام محكوم شدند از بين متهمين كه همگى به اعدام محكوم شدند تنها دو جوان عرب احوازى اعدام شدند ديگر متهمان غير عرب مى باشند وحكم آنان اجراء نشد.

يكى از بستگان خانواده عمورى  در مورد روند غير عادلانه محاكمه و تبعیض در اجراى حكم گفت: «تبعیض درتمامی امور این مملکت نمايان است چرا متهمان ردیف اول ودوم اعدام نشدند چرامتهمان ردیف 3و4 را اعدام کردند چون اینها تهرانی نبودند و عرب هستند. ايشان در ادامه گفت: نسبت به حكم در تمام نهادها اعتراض كرديم اما فساد و رشوه در همه جا رخنه كرده است و توانايى پرداخت هزينه دلالان و واسطه ها را نداشتيم».


الاحد 2 أكتوبر 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى