امریکا در تلاش بیرون شدن آبرومندانه از جنگ افغانستان
امریکا در تلاش بیرون شدن آبرومندانه از جنگ افغانستان
نیویارک تایمز
روزنامه نیویارک تایمز در شماره اخیر اش مطلبی را در مورد ستراتیژی خروج از افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد، در حالی که ایالات متحده تعهدات نظامی 12 ساله خود در افغانستان را کاهش میدهد، هنوزهم دنبال راهی می گردد که با حفظ آبرو، از این جنگ که با بن بست مواجه می باشد، خارج شود.
 
به نوشته روزنامه، پیمان دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان هم بخشی از همین ستراتیژی خروج است. همچنان امید سازش سیاسی با طالبان هنوز برآورده نشده و انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان هم با مشکلاتی مواجه می باشد.
 
نیویارک تایمز می نویسد، یک مشکل عمده در پیمان امنیتی میان دو کشور، مساله مصونیت قضایی آنعده سربازان امریکایی است که قرار است بعد از خروج 51 هزار نیروی جنگی امریکایی در سال 2014 در افغانستان، باقی بمانند.
 
هردو طرف، هم جانب افغانستان و هم امریکا، شرایطی را مطرح کرده اند. امریکا هشدار میدهد در صورتی که به سربازانش مصونیت قضایی داده نشود، تمام نیروهای خود را از افغانستان خواهد کشید. رییس جمهور کرزی به نوبه خود، موضوع را برای تصمیم گیری، به لویه جرگه و پارلمان راجع ساخته است.
 
 
واشنگتن پست
واشنگتن پست در شماره اخیرش همین لویه جرگه را مورد بحث قرار داده و در مقاله می نویسد:
لویه جرگه یی که ماه آینده دایر می شود، درمورد موجودیت قرارگاه های نظامی امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 تصمیم خواهد گرفت.
 
واشنگتن پست از قول صدیق مدبر یکی از سازماندهنده گان این جرگه نوشته است، دراین جرگه که به تاریخ نزدهم نومبر دایر شده و یک هفته ادامه خواهد یافت، سه هزار نفر شرکت خواهند کرد و روی پیمان امنیتی 32 صفحه یی میان امریکا و افغانستان تصمیم خواهند گرفت.
 
به نوشته واشنگتن پوست، همین توافقنامه امنیتی میان دو کشور هفته گذشته موضوع بحث های طولانی میان رییس جمهور کرزی و جان کری وزیر خارجه امریکا بود.
 
واشنگتن پست می نویسد، تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان توافق شان با امضای این پیمان را در صورتی ابراز داشته اند که اردوی امریکا، حاکمیت ملی و قوانین افغانستان را احترام بکند، ولی به نوشته روزنامه، طالبان هشدار داده اند که اگر نیروهای امریکایی در افغانستان باقی بمانند، به جنگ های شان ادامه خواهند داد.
منبع:رادیو أزادی افغانستان

الثلاثاء 22 أكتوبر 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى