از درون رژيم مقر سپاه پاسداران- ورود تركيه به جنگ ميتواند خاتمه اسد وخاتمه نفوذ ما در منطقه باشد
ایران اسرار- بنابه ا خباري كه از 10 روز قبل از درون فرماندهي سپاه پاسداران داشتيم نكات بسيار مهمي وجود شت كه با بروز شدن مجدد  به اطلاع ميرسد
1- تحركات نظامي تركيه رژيم را بسيار نگران كرده بود از كانالهاي مختلف واز سرنخ هاي مختلف دنبال آن بودند كه نيت تركيه از اين لشكر كشي وبسيج كسترده را در بياورند تا اينكه طرح منطقه امن در مرز جنوبي تركيه در مطبوعات علني شد
اخبار از درون سپاه : 
2- ملاقاتها وتماسهاي تلفني زيادي داشتيم تا تركها را منصرف ومنافع همديگر را يادآور شويم ولي به جائي نرسيديم
همين خبر از درون سپاه پاسداران حاكي از اين بود
3-  اگر چه ما تمايلي به تماس تلفني روحاني با سران تركيه بعد از توافق نامه نداشتيم وبراي خودمان افت ميدانستيم اما تحركات تركيه وخطري كه حس كرديم جمع ما را قانع ميكرد كه بهتره روحاني تماس بگيرد شايد فضا مقداري از اين حالت جنگي وتخاصم خارج شود آقاي روحاني هم تا آجا كه ما ميدانيم تقاضاي ميانجي گري هم كرد
4- ارزيابي ما اين است كه عربستان پشت اين قضيه است واوباما تمايلي به اين حضور نظامي نداشت اما داستان انفجار سوريج كه نزديك به 150كشته وزخمي گذاشت وتحريكات ديگران تركيه را واداشت كه تصميم خطرناكي بگيرد
5- نكته ديگر اينكه مقداري ورود سپاه قدس مشكل وحتي مسئله ساز شده وعلاوه بر عربها غربيها هم دارند دم ميگيرند كه ايران نبايد در منطقه دخالت كند كه بهتر ديديم حصور نظامي سپاه قدس خيلي در منطقه بجز جاهاي خاص برجسته وعلني نشود 
6- ما يك كمسيوني داشتيم كه پيشنهاد داديم وزارت خارجه دست بكار شود وسفرهائي به كشورهاي منطقه انجام دهد تا اين موضوع تركيه گر نگيرد
7- ما چند بار با سازمان ملل تماس غير مستقيم گرفتيم كه آنها را متقاعد كنيم كه پروسه سياسي سوريه را كليد بزنند اما معلوم نيست كه چه ميزان پيش برويم
8- سراغ كانالهاي روسي هم رفتيم ولي آنها مانند قبل تمايلي به ورود به اين موضوعات را ندارندنميدانيم امريكا در اين رابطه چه كاري كرد كه مناسبا ما با روسها مثل قبل نيست 
9- چون وضع ما ودوستان ما در منطقه مثل قبل نيست فشارهاي توي حزب الله زياد شده سياسيون لبناني هم فشار مياورند كه چرا حزب الله از سوريه والزبداني بيرون نميكشدشايعات فرارنيروهاي حزب الله هم تاثير منفي زيادي در روحيه بقيه نفرات گذاشته است
10- يمن هم كه بادخالتهاي سعوديها وسركوب حوثي هادر وضعيت تاسف باري رسيده واقعا خيلي دلمان سوخت بخصوص اينكه دخالهاي عربستان وآمريكا نگذاشت ما به آنها كمك هاي انساني هم بكنيم كه حتما شما در جريان هستيد بخصوص با كنترل عدن همه چيز را بهم زده اند ما اصلا دست ما به حوثي ها نميرسد نفرات ما هم در يمن گير كرده اندولي ما داريم تلاشهائي ميكنيم 
11- بنا براين ما نه ميخواهيم ونه ميتوانيم وارد بحران ديگري در منطقه شويم حتي حمايت هاي لفظي اي كه آقا(خامنه اي ) از سياست حمايت از دوستانمان در منطقه كرده بودند را زياد نميتوانيم تبليغ كنيم چون در شرايط بد توافق اتمي كه هستيم تحريك كننده است
ما صحبت كرديم كه بهر صورت بايد يك جوري اين بحران را از سر بگذرانيم
12- حمله هوائي  تركيه به سوريه دست كمي از ورود عربساتن به يمن ندارد وخطر انداختن حكومت اسد زياد شده چون بدون اين پشتيباني ها معارضان سوريه در درعا والزبداني وادلب پيشرويهاي زيادي داشتند
113- آنها (معارضان )دمشق را هدف قرار دادند حالا با اين حركت تركيه وورود تمام عيار به جنگ سوريه كه روزنامه حريت آنرا يك توافق رسمي دولت آمريا با تركيه دانسته است بسيار ما را نگران كرده است. 
 

الاحد 26 يوليوز 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى