گزارش حقوق بشر آمریکا: ایران به نقض حقوق بشر ادامه میدهد
رادیو دویچه ووله-گزارش سالیانه بررسی وضعیت حقوق بشر جهان که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر میشود، داعش را "خشنترین و خطرناکترین" ناقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ دانست. گزارش از ادامهی سرکوب منتقدان در ایران نیز انتقاد کرده است.
گزارش سالیانه نقض حقوق بشر بار دیگر از ایران به دلیل نادیده گرفتن و زیرپا گذاشتن حقوق گروههای مختلف جامعه از جمله اقلیتهای مذهبی و جنسی و روزنامهنگاران انتقاد کرده است.
 
گزارش تاکید میکند که در دولت حسن روحانی نیز ایران کماکان به محدود کردن آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی شهروندان ادامه میدهد و از "اعمال محدودیت به دلایل سیاسی" در ایران انتقاد کرده است.
 
وزارت خارجهی آمریکا در این گزارش از دولت سوریه نیز انتقاد جدی کرده است و حکومت بشار اسد را حکومتی "سرکوبگر" و "کشتارگر" دانسته است.
 
"تهدید جدی داعش"
 
ایالات متحدهی آمریکا در گزارش سالانهی بررسی وضعیت حقوق بشر جهان، قدرتگیری گروه تروریستی "دولت اسلامی" را "خطرناکترین" تهدید برای حقوق بشر در سال گذشته دانست.
 
این گزارش که هرسال از سوی وزارت خارجهی آمریکا منتشر میشود، تاکید کرده که اگرچه این گزارش بیشتر بر بررسی عملکرد دولتها در حوزهی حقوق بشر متمرکز است، اما در سال ۲۰۱۴ عملکرد خطرناک گروههای تروریستی و شبهنظامی یا نظامی، منشا اصلی نقض حقوق بشر بوده است.
 
جان کری، وزیر خارجهی آمریکا، در یادداشتی که برای انتشار رسمی این گزارش نوشته، تاکید کرد:«گروه دولت اسلامی با عملکرد خود نشان داد که نه تنها مطلقا اهمیتی به حقوق بشر نمیدهد، بلکه جان انسان نیز برای آنها هیچ ارزشی ندارد.»
 
وزیر خارجهی آمریکا تاکید کرده که هر هفتهای که میگذرد، گروههای تروریستی همچون داعش نشان میدهند که "اعمال پلید" آنها مرزی نمیشناسد.
 
این گزارش با تاکید بر برخی اعمال گروه "دولت اسلامی" از جمله فروختن زنان به بردگی، تجاوز به دختربچهها، سر بریدن مخالفان، اعدامهای بیرویه و به آتش کشیدن زندانیان، این گروه را "نماد چهرهی خشونت و وحشیگری"دانسته است.
 
وزارت خارجهی آمریکا سال ۲۰۱۴ را "سالی دشوار و پرمخاطره" برای حقوق بشر و مدافعان آن توصیف کرده است. این گزارش از گروههای طالبان، القاعده و بوکوحرام نیز به عنوان دیگر تهدیدهای جدی و بانیان نقض حقوق بشر در سال گذشته نام برده است.
 
وزارت خارجهی آمریکا در این گزارش از دولت سوریه نیز انتقاد جدی کرده است و حکومت بشار اسد را حکومتی "سرکوبگر" و "کشتارگر" دانسته است.
 
نقض حقوق شهروندی در چین و کوبا
 
تنها یک روز بعد از ملاقات هیئت بلندپایهی چین با مقامات دولت آمریکا در واشنگتن، این گزارش از نقض حقوق بشر در چین و رویهی دولت این کشور در برخورد با منتقدان نیز انتقاد کرده است. گزارش تاکید دارد که دولت چین کماکان به نادیده گرفتن حقوق بنیادی شهروندان خود و حق آزادی بیان آنها ادامه میدهد و دولت چین را به عنوان یکی از "دولتهای سرکوبگر" معرفی کرده است.
 
این گزارش مفصل از کوبا نیز انتقاد و حاکمیت این کشور را به عنوان دولتی معرفی کرده است که با تهدید شهروندان و تحت تعقیب قرار دادن آنان، حقوق اساسی شهروندان خود را نقض میکند. این درحالی است که بعد از ۵۰ سال قطع روابط دیپلماتیک، کوبا و آمریکا در ماههای گذشته بار دیگر به عادیسازی روابط رو آوردند.
 
گزارش سالیانه نقض حقوق بشر وضعیت همهی کشورهای جهان را به تفکیک بررسی میکند. در این گزارش تنها وضعیت حقوق بشر در آمریکا بررسی نمیشود. مقامات آمریکا میگویند دیگران باید ناظر بر حقوق بشر در آمریکا باشند و آنها نمیتوانند ناظر منصفی برای بررسی وضعیت در داخل کشور خود محسوب شوند.

الجمعة 26 يونيو 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى