پرونده سازی وزارت اطلاعات عليه فعالان اهوازی


كريم دحيمي فعال حقوق بشرایران گلوبال- تلاش تيم تصويربرداری "پرس تي وي " و نيروهای اداره اطلاعات اهواز برای پرونده سازی فعالان اهوازی
امروز صبح ١٦/٦/٢٠١٥ نيروهای اداره اطلاعات اهواز همراه با تيم تصويربرداری "پرس تي وي " جهت بازسازی صحنه قتل يك نيروی سپاه كه چندين سال پيش اتفاق افتاده، سه نفر از فعالان اهوازی را از بازداشتگاه اطلاعات اهواز به شهر حميديه منتقل کردند.
 
اين سه فعال بنام های قيس عبيدای 32 ساله فرزند شاكر، حمود عبيداوي فرزند شاكر 28 ساله و مهدی معربي 25 سال كه در آپريل سال جاری ضمن دستگيری های خودسرانه در حميديه بازداشت شدند.
 
اين سه فعال تحت شديدترين انواع شكنجه قرار گرفته بودند كه بگفته يكي از فعالان كه خود امروز شاهد اين صحنه سازي بود، "مي گويد شكنجه خيلي روي آنها تأثير گذاشته بطوري كه آنها را در ابتدا بدليل ضعيف شدن نشناختم".
اين افراد در آپريل سال جاری در حميديه به همراه ده ها تن در حميديه، حويزه ، خفاجيه و اهواز بازداشت شدند كه بعضي از آنها با قيد وثيقه آزاد شدند. عفوبين الملل و ديدبان حقوق بشر نسبت به بازداشت حدود ١٠٠ نفر در آپريل ٢٠١٥ در اهواز إبراز نگراني كرده و نسبت به بي اطلاعي خانواده ها و بازداشت های خودسرانه  و نقض هاي مكرر حقوق بشر ،جمهوري اسلامي را محكوم كردند.
منابع حقوق بشر از داخل اهواز گزارش دادند موضوع قتل اين نيروي سپاه كه بيش از 5 سال پيش اتفاق افتاده، تا كنون باعث دستگيري چندين تن از فعالان اهل حميديه شده كه چهار نفر از آنها به احكام سنگين ٢٠ سال و حبس ابد و تبعيد محكوم شدند. پيشتر كانال امنيتي "پرس تي وي " وابسته به صدا و سيماي جمهوري اسلامي اعترافات اجباري چندين فعال اهوازی از شهر حميديه و شهرهاي ديگر را پخش كرد.امروز نيز همين كانال در شهر حميديه حاضر شد و با صحنه سازي فيلمي از اين سه فعال عرب را تصوير برداري كرد.
 
از طرفي منابع حقوق بشر گزارش دادند كه "محمد نيسي" ٢٨ ساله از اهالي حميديه در روز ١٤/٦/٢٠١٥ از بازداشتگاه اطلاعات به زندان كارون بند ٨ منتقل شد و در همان روز "حكيم زابي " از اهالي شهر حميديه را از بازداشتگاه اطلاعات با قيد وثيقه آزاد كردند، اين دو نفر همزمان با افراد فوق در آپريل ٢٠١٥ بازداشت شدند.
منبع:ایران گلوبال

الاربعاء 17 يونيو 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى