نوجوان سعودی بنابه در خواست"حور العین" خود را منفجر کرد
لندن-هدهد نیوز-حامد کنانی،عبدالرحیم العتیبی شهروند عربستان سعودی هفته گذشته به امید رسیدن به حور العینی که در خواب دیده بود داوطلب یک عملیات انتحاری شد و در یمن دست به انجام عملیات انتحاری زد.این نوجوان سعودی وبه رغم داشتن سن کوچک قبل ازانتقال به یمن در صفوف جنگجویان "انصار الشریعة" در میدانهای نبرد سوریه شرکت داشت.
در گزارشهای خبری آمده است که عبدالرحیم یکی از مخالفان انجام عملیات انتحاری بود و آن را عملی مجرمانه و معادل قتل نفس می دانست اما فرشته خوش چهره ای که لباس سفید برتن داشت وعبدالرحیم او را در خواب دیده بود نظر او را تغییر داد ونام خود را در لیست دواطلبان انتحاری قید کرد.
دوستان وهمفکران این نوجوان سعودی مژده پیوستن عبدالرحیم به حور العین را در تویتر منتشر کردند.آنها نوشتند که عبدالرحیم را در حالی در خواب دیده اند که در آغوش حور العین بود ولباس های سفید رنگی برتن داشت و از او عطر خوشبو بر می خاست.
دوستان العتیبی از کاربران تویتر خواستند که این مژده وخبر خوش را به خانواده عبدالرحیم در عربستان سعودی برسانند.
 گفته می شود که رهبران گروه های جهادی معمولا با این روش یعنی فرستادن مژده رسیدن به بهشت و پیوستن به حور العین در صفحات رسانه های اجتماعی نظیر تویتر خانواده افراد انتحاری را از کشته شدن فرزندانشان آگاه می کنند.

الجمعة 8 غشت 2014
           

چهره ها | ادیان و عقاید