نقش کارگران در مبارزات عدالت طلبانه ملت ها

دکتر موسی مزیدی


در اقلیم نفت خیز خوزستان درصد بیکاری، فقر سیاه و محرومیت های اقتصادی به رغم همه ثروت و منابع طبیعی اش، نسبت به استان های دیگر ایران بسیار بالاتر است. بی توجهی به مطالبات و مبارزات و خواسته های حق طلبانه ملت عرب باعث تضعیف اپوزیسیون و تفکیک و تشتت نیروها می‌شود ...نقش کارگران در مبارزات عدالت طلبانه ملت ها
اخبار روز- روز جهانی کارگر مصادف با یازدهم اردیبهشت اول ماه مه است. در این روزاتحادیه های کارگری در بیشتر کشورها این روز را به مثابه تنها عیدی که ریشه‌اش در آسمان نیست، با برگزاری تظاهرات خیابانی به روز جشن و سرور خود تبدیل می کنند. کارگران شاغل در این روز جهت تعدیل اوضاع جامعه بویژه بخش کم درآمد و بیکاران آن، بشکل وسیعی در این حرکت جمعی شرکت کرده و با یادآوری جانفشانی و از خود گذشتگی های همقطاران کارگر خویش در شیکاگوی آمریکا که در سال ۱٨٨۶ جهت تعدیل شرایط- و کاهش ساعات کار مبارزه کرده بودند گرامی می دارند. 
کارگران در آستانه روز جهانی کارگر، با اخراج، بیکاری و تورم دست و پنجه نرم می کنند و می توان گفت که ابعاد این تباهی دامنگیرهمه اقشار زحمتکش جامعه شده وامروز بیش از نیمی از کارگران را به زیر خط فقر کشانده است. 
مبارزات صنفی- طبقاتی کارگران کشت وصنعت نیشکر و صنایع جانبی آن، کارگران پتروشیمی و صنایع لوله سازی، برای تثبیت وضعیت همکاران موقت خویش و اضافه حقوق، هرازگاهی دست به اعتصاب و یا تظاهرات می زنند. 
استان خوزستان(عربستان ایران) دارای بیشترین تعداد کارگران و تشکلات کارگری است. بخش عظیمی از کارگران درصنایع نفت، پتروشیمی و مشتقات آن به کار و زحمت مشغول اند. علاوه بر آن، صنایع فولاد، نورد و صنایع لوله سازی،صنایع کشت و صنعت- و نیشکر، بندرها و هزاران کارخانه و شرکت کوچک و بزرگ در این اقلیم به فعالیت مشغولند. مبارزات متحد و یک پارچه کارگران از شهرهای عبادان و مسجد سلیمان آغاز شد و بزرگترین تظاهرات و اعتصابات کارگری در ایران قبل از ملی شدن نفت در این خطه صورت گرفت. در انقلاب بهمن ۱٣۵۷ مبارزه سرنوشت ساز کارگران نفت آخرین و مهمترین میخ را بنا به گفته رهبران سابق انقلاب، به تابوت رژیم پهلوی کوبید. امروز بیش از سه دهه از آن مبارزات دسته جمعی و متحد می گذرد. در آن زمان پیشگامان و مبارزان واقعی کارگران فاقد آگاهی سیاسی-اجتماعی کافی برای تئوریزه نمودن برنامه مناسب مبارزات در آن دوران بودند و لذا هر نوع تحرک و مبارزه به بیراهه کشیده شد. این تجربه بس سنگین وگران نشان داد، که مبارزات کارگران در ایران برای عدالت اجتماعی را نمی توان از مباره برای دمکراسی جدا ساخت، زیرا در عربستان ایران بر کارگران و زنان عرب ستم مضاعف اعمال می شود، لذا نمی‌توان مبارزات زنان برای حقوق خود و بخصوص مبارزات ملی خلقهای ستمدیده را در ایران از مبارزه برای عدالت اجتماعی جدا ساخت. رهائی از قید استثمار سرمایه و رهائی از ستم جامعه مرد سالار بدون رهائی ملی و رعایت حقوق شهروندی جمعی به نتیجه نخواهد رسید. 
رویدادهای سه دهه گذشته نشان داده است که نه تنها مبارزات تک بعدی کارآمد نبوده، بلکه منفی و باعث فرسایش نیروها می شد. متفکران و صاحب نظران علوم اجتماعی براین عقیده اند که تقسیم و تفکیک مبارزه اقشار جامعه نتایج معکوس خواهد داشت. 
اجزاء و واحدهای تشکیل دهنده جامعه ایران را باید بنیادی، ریشه ای و دقیق شناخت. به بیان دقیق تر، شناخت دقیق(فرهنگ ، آداب و رسوم، عادات و....) ملت های تشکیل دهنده ایران و اعتراف به مطالبات حق طلبانه آنان برای ثمربخشی مبارزات آتی و آینده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد. این شناخت از راه همکاری مستقیم با نخبگان و فعالان این ملت ها و اتحاد عمل تنگاتنگ با آنان که لاجرم به اعتماد متقابل می انجامد، میسر می شود. اعتراف لغوی به حقوق شهروندی برای تضمین دوستی و اعتماد میان هم وطنان کافی نیست. اعتراف متقابل همه ی نیروها به حقوق برابر گروهی و فردی مبارزات کارگران، ملل تحت ستم، زنان و همه زحمتکشان را در یک همبستگی توانمند گرد می‌آورد و از این راه تحقق عدالت و دمکراسی و ایجاد نظامی غیر متمرکز با صلاحیت های برابر در ایالت های ایران را آسانتر می کند. 
در اقلیم نفت خیز خوزستان(عربستان ایران) درصد بیکاری ، فقر سیاه و محرومیت های اقتصادی به رغم همه ثروت و منابع طبیعی اش، نسبت به استان های دیگر ایران بسیار بالاتر است. بی توجهی به مطالبات و مبارزات و خواسته های حق طلبانه ملت عرب باعث تضعیف اپوزیسیون و تفکیک و تشتت نیروها می‌شود که برای جلوگیری از آن شناخت اولویتها برای پیش برد مبارزه و تحقق مرحله ای آن ضروری است. 
بنا بر اخبار رسیده، در دوهفته گذشته شهرهای عربستان شاهد مبارزات دمکراتیک و مسالمت آمیز مردم برای تحقق عدالت اجتماعی وحقوق ملی بود. رژیم و ماموران آن به طور مستمر در خیابانها، محل کار و به حریم امن خانواده های عرب تعرض می کند و فرزندان این اقلیم را پس از بازداشت به اعد ام و زندانهای طویل المدت وبه سیاه چالهای قرون وسطائی می فرستد. 
همه ساله فرزندان ملت عرب سالگردقیام ۱۵آوریل را با تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز گرامی می دارند.امسال برای جلوگیری از گرامی داشت این روز نیروهای امنیتی ۲۴۲تن از فعالان فرهنگی و مدنی را بازداشت کردند. 
علاوه برآن در ماه های گذشته چند جوان عرب وفعال مدنی به اعدام محکوم شدند. این احکام به تأیید دیوان عالی جمهوری اسلامی رسید که اجرای آن در هر زمانی ممکن است. بنا به اخبار رسیده صدها تن از فعالان مدنی و فرهنگی استان بازداشت شده اند 
گروه های سراسری همکاری با فعالین عرب برای آزادی زندانیان سیاسیشان افزایش یابد و با آنان مشترکا اکسیون های عملی هچون تظاهرات و اعتصاب در مقابل سازمانهای بین الملی به ویژه در مناسبت های مختلف مانند در روز جهانی کارگر برقرار گردد. مبارزه کارگران که یک مبارزه مستمر و پایدار است و درراه تحقق حقوق صنفی و اقتصادی خویش حربه اعتصاب را د ارد می تواند در راه تحقق حقوق ملی و انسانی و عدالت طلبانه و دمکراتیک ملتها گامهای موثری بردارد. این تلاش‌ها اما زمانی ممکن می‌شود که ابتدا حقوق ملی و دمکراتیک ملتها بطور روشن تعریف و شناخته شود تا این طبقه در راه تحقق عملی آن گام اساسی را بردارد. از این طریق است که اعتماد میان همه اقشار محکمتر شده، امنیت کشور در اذهان شهروندان ایرانی تقویت می‌شود و سپس بر روی خاک ترجمه خواهد شد، ومیزان آسیب پذیری آن به حداقل خواهد رسید. از این راه و به این طریق و فقط از این راه می توان کمربند دور ایران را سفت ومحکم ساخت. 
 
مبارک باد روز جهانی کارگر 
دکتر موسی مزیدی

نقش کارگران در مبارزات عدالت طلبانه ملت ها

الخميس 2 ماي 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى