ممانعت مسوولین زندان کارون اهواز از معالجه زندانیان سیاسی عرب
ممانعت مسوولین زندان کارون اهواز از معالجه زندانیان سیاسی عرب

اخبار روز - گزارش دریافتی: زندانیان عرب عبدالزهرا هلیچی فرزند خزعل متولد ١٩٨٠و عبدالإمام زائری فرزند محمود متولد ١٩٧٨ به اتهام محاربه با خدا و أقدام علیه امنیت ملی در سال ٢٠٠٥ توسط دادگاه انقلاب اهواز به حکم أبد محکوم شدند.انها بعد از دستگیری ماه ها در بازداشتگاه اطلاعات زیر شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفته بودند. 
هم اکنون عبدالامام زائری از بیماری قلبی و درد معده و مشکلاتی در دستگاه گوارش هم بند وی عبدالزهراء هلیچی نیز از درد پا و بیماری عفونتی رنج می برند. این أفراد چندین بار از مسوولین زندان درخواست معالجه در بیمارستان کرده اند أما نتیجه ای نگرفتند و از فرستادن انها جلوگیری نموده اند. 
یکی از زندانیان سابق بنام جواد حیدری که چند روز پیش به بریطانیا رسید وضعیت این زندانیان را این چنین توصیف می کند: به بیمار در زندان کارون توجهی از نظر بهداشتی نمی شود و حتی اگر وضع او وخیم وبدتر می شود در همان آسایشگاه یا بند عمومی با دیگران می ماند.وی اضافه کرد: بعد از اعتراض دیگر زندانیان بند و دادن رشوه به مسوولین او را به درمانگاه زندان که فاقد هر گونه امکانات مراقبتهای ویژه می باشد، منتقل می کنند. حیدری شاهد تحقیر بیماران زندانی در درمانگاه بوده و حتی به انها گفته شده شما ضد انقلاب و محارب با خدا هستید چگونه شما را مداوا می کنیم .حیدری می گوید: تنها چیزی که به زندانیان سیاسی و امنیتی بیمار داده می شود فقط قرص آسپرین و در بهترین حالت آمپول مسکن به وی می دهند. یکی دیگر از زندانیان سابق گفت :اگر کسی در اثر بیماری مزمن فوت می کند فوت وی را به عنوان نرسیدن مواد مخدر معرفی می کنند. 
توفیق حمادی یکی از زندانیان و هم بند أشخاص فوق که در خارج از کشور است، می گوید بهیچ عنوان زندانی سیاسی در زندان کارون جهت معالجه به بیمارستان منتقل نمی کنند وی از وضعیت بهداشتی أسف بار و وجود نداشتن تفکیک بین زندانیان سیاسی و دیگر جرائم سخن گفت.حمادی می گوید: مسوولین زندان روزانه این زندانیان را شکنجه روحی کرده و با هماهنگی بین مسوولین زندان و مسوولین وزارت اطلاعات از مداوی انها ممانعت می شود نا گفته نماند که زندانیان سیاسی هم کنون در بند سبز همراه زندانیان جرائم دیگر مانند قاچاق مواد مخدر و اعتیاد نگهداری می شوند. 

 

الاحد 16 ديسمبر 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى