مرگ و میر زنان پس از حمله قلبی در سال اول بیشتر از مردان است
دانشگاه فنی مونیخ medicalxpress، TUM گزارش داده است که خطر ابتلا به مرگ و میر برای زنان در سال اول پس از حمله قلبی به میزان قابل توجھی نسبت به مردان با سابقه بیماری مشابه بیشتر است.

این دانشمندان خواستار حمایت بسیار بیشتر پزشکان برای زنان با حمله قلبی در 365 روز اول پس از این رویداد ھستند.

محققان می گویند: حملات قلبی ھمچنان یک بیماری است که عمدتا بر مردان تاثیر میگذارد، و مردان حدود دو سوم از بیماران بستری حمله قلبی در بیمارستان پس از ابتلا به این
رویداد را تشکیل می دھند.

اما مطالعات انجام شده در سالھای اخیر نشان داده است کهزنان در معرض مرگ ناشی از حملات قلبی و عواقب آن ھستند، یکی از دلایل این امر ایناست که زنان از "حملات قلبی" مختلف رنج می برند.

از لحاظ آماری، زنان در زمان انفارکتوس 10 سال سن بالاتری از مردان دارند و به احتمال زیادبه شرایط ھمراه مانند دیابت مبتلا ھستند. علاوه بر این، حملات قلبی در زنان به دلیل
محدودیت موضعی رگ ھای خونی که می تواند نسبتا راحت گسترش یابد، کم است.

در عوض آنھا بیشتر از بیماری شریان کرونری رنج می برند. در این موارد، روش ھای تخلیه محلی فرصت کمتری برای موفقیت دارند. دکتر رومی اوبریچ، اولین نویسنده این مقاله، در
توضیح این رویکرد می گوید: "ما می خواستیم بدانیم که آیا خطر مرگ و میر بیماران زن پس از حمله قلبی پس از تعدیل برای این عوامل، بالاتر است ".

برای این منظور این تحقیقبر روی داده ھای بیمار جمع آوری شده در دو مطالعه ("RISK-ISAR ("و ("ART ( "با مجموع
4100 نفر شرکت کننده انجام گرفت.

خطر مرگ زنان ۵.١ برابر مردان

 رومی یبریچ می گوید: " اگر ما به پنج سال تحقیق کامل پس از حمله قلبی توجه کنیم.

تفاوت ھای جنسیتی خاصی بین آنھا وجود ندارد، اما اگر فاکتورھا بر اساس سن، شرایط ھمراه و نوع درمان تنظیم کنیم، ". ما از داده ھا برای 365 روز اول پس از رویداد شگفت زده
شدیم بطوری که در آن زمان زنان 5.1 برابر احتمال مرگ بیشتری نسبت به مردان داشتند" .

مرگ و میر زنان پس از حمله قلبی در سال اول بیشتر از 2017/10/27
 
 دلایل احتمالی برای این تفاوتھا وجود دارد، پروفسور جرج اشمیت، متخصص قلب و عروق درواحد پزشکی داخلی دانشگاه Isar der Rechts ، معتقد است که علل اجتماعی و روانی
نقش مھمی دارند.

جورج اشمیت می گوید: "در زندگی روزمره، زنان پس از حمله قلبی نسبت به مردان، اغلب انتظارات متفاوت دارند. زنان انتظار دارند که دوباره زودتر شروع به کار
کنند، که به این معنی است که آنھا تحت فشارھای شدید قرار دارند ".

عامل مھم دیگر
شرایط افسردگی شایع است. مطالعات نشان داده است که چنین شرایطی نه تنھا خودخطرناک ھستند بلکه عامل خطر در ترکیب با سایر بیماری ھا ھستند.

مراقبت ویژه در سال اول

جورج اشمیت می گوید: مطالعاتی که نتایج تحقیقات فعلی ارائه می دھند، عوامل روانیاجتماعی را پوشش نمی دھد. مطالعات آینده باید در نظر داشته باشند که آیا آنھا دلیل
اصلی تفاوت ھا را نشان می دھند یا اینکه دلایل دیگری، احتمالا طبیعت بیولوژیکی وجود دارد.

در ھر صورت، وی برتوجه ویژه به پزشکان به زنانی که از حملات قلبی رنج می برند به ویژه در سال اول پس از این حادثه تاکید دارد.

پروفسور اشمیت امیدوار است که این پیام به طور خاص در شیوه ھای پزشکی خانواده موردتوجه قرار گیرد و تاکید می کند:" پزشکان خانواده باید از وضعیت اجتماعی این زنان آگاه
باشند و سعی کنند حمایت کنند.

به ویژه ھنگامی که علائم افسردگی وجود دارد، پزشکان خانواده باید ھشدارھای خاصی ارائه دھند اگر چنین نشانه ھایی مشاھده شود، مھم استکه بیماران را به سرعت به متخصصان ارجاع دھیم تا در صورت نیاز بتوانند با یک درمانگر در اسرع وقت شروع به کار کنند" .  

ترجمه از ​معصومه صادقی

الجمعة 27 أكتوبر 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى