مامور اسرائیلی مرد یهودی را کنار «دیوار ندبه» کشت
مامور اسرائیلی مرد یهودی را کنار «دیوار ندبه» کشت
يک محافظ يهودی «ديوارندبه» در شرق بيت المقدس بامداد جمعه سی و يکم خرداد، بيست و يکم ژوئن، با شليک ده گلوله يک مرد يهودی را با اين ادعا که «احساس خطر جانی برای خود کرده بود»، به قتل رساند.
 
اين قتل در ساعت هفت و چهل دقيقه بامداد، بوقت اسرائيل، در دستشويی مردانه، نزديک به محل نمازگزاران مرد در کنار «ديوار ندبه» اتفاق افتاد.
 
محافظ ۲۵ ساله با اسلحه کمری خود، ده گلوله پياپی را در زمانی بسيار سريع به سوی مقتول، شليک کرده بود.
 
رسانه های اسرائيل به نقل از سخنگوی پليس گفتند، قاتل در آغاز ادعا کرده بود که مقتول رفتار مشکوکی داشت.
 
قاتل در مورد «مشکوک بودن» مقتول گفته که او فرياد «الله و اکبر» بر زبان آورد و سپس دست خود را به سوی جيبش برد.
 
اين محافظ مدعی است که نگران شده بود که اين فرد، يک مهاجم مسلمان باشد و بخواهد با دست بردن به جيب، چاقو برای حمله به او، بيرون بکشد.
 
بررسی جسد نشان داد که او هيچ آلت قتاله ای با خود نداشت.
 
رسانه های اسرائيل نوشته اند، مقتول، شهروند ۴۶ ساله اسرائيلی، از بی خانمانهايی بود که نزديک به محله يهودی نشين جنب «ديوار ندبه» با داشتن يک چمدان کوچک دستی و يک تشک روزگار  را می گذراند.
 
مردم محل که مقتول را به خوبی می شناختند، به رسانه ها گفتند او با وجود وضع رقت بارش، همواره ظاهری پاکيزه داشت و کسی از او احساس خطر نمی کرد و تنها يک فقير بود نه يک ولگرد خشن.
 
پليس اسرائيل می گويد تلاش کرده از محافظ بازجويی کند اما او به هيچيک از پرسشها پاسخ نداده و لذا، به اتهام «قتل» به دادگاه معرفی شد.
 
وکيل مدافع اين محافظ به رسانه ها گفت موکلش تازه کار بوده است.
 
نکته جالب در اين است که امل کمال وکيل اين محافظ يهودی، يک عرب است. نام محافظ اعلام نشده است.
 
خانم خگيت ماک معاون دادگاههای اورشليم در تاييد حکم بازداشت موقت قاتل نوشت: او «يک انسان بيگناه را کشت».
 
رسانه های اسرائيل اين پرسش را مطرح کرده اند که حتی اگر مقتول يک مهاجم واقعی و يا مسلمانی افراطی بود، چه دليلی داشت که محافظ بی محابا ده گلوله به سوی او شليک کند.
 
رسانه های اسرائيل اين رفتار را نشانه باز بودن دست اين نوع محافظان در کشتن هرکسی که از ناحيه او احساس خطری بکنند، دانسته و از مسئولين امنيتی که اين محافظين را آموزش می دهند، انتقاد کرده اند.
 
مسئولين امنيتی در مواردی که مسلمانان کشته شده بودند، مدعی بوده اند اگر محافظين اماکن حساس احساس خطر می کنند، بايد ابتدا برای دستگيری زنده مهاجم تلاش کنند و حداکثر حق دارند که به پای مظنون شليک کنند.
 
کشتن مسلمانانی که پليس اسرائيل ادعا کرده است که با گفتن الله و اکبر قصد حمله به زائران يهودی يا محافظين اسرائيلی اماکن يهودی را دارند، يک امر مسبوق به سابقه است.
 
اما تا کنون سابقه نداشته است که يک نگهبان يهودی يک همکيش اسرائيلی را با ادعای اينکه نگران بوده يک فلسطينی مسلمان باشد، به قتل برساند.
 
حادثه امروز در زمانی رخ داده که شهر بيت المقدس در آرامش خوبی بسر می برد و مدتهاست که از رخدادهای خشونت بار با انگيزه های امنيتی خبری درميان نبوده است.
 
«ديوار ندبه» بخش باقيمانده از «بيت المقدس دوم يهود» و چسبيده به مساجد عمر و الاقصی، فاصله بسيار کمی تا کليسای قبر عيسای مسيح دارد؛ اين محوطه کوچک هر روز مملو از هزاران زائر از پيروان همه اديان يکتاپرست است.
رادیو فردا

السبت 22 يونيو 2013
           

چهره ها | ادیان و عقاید