فیلم / سوء قصد به جان رهبر یک حزب مخالف دولت در بلغارستان


احمت دوگان، رهبر جنبش برای حقوق و آزادی، در بلغارستان در حین سخنرانی در کنگره حزب خود مورد سوء قصد ناموفق قرار گرفت. (روز شنبه 30 دی، 19 ژانویه)
پیک ایران
الاحد 20 يناير 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى