فراخوان اياد علاوی به استعفای نوری مالکی


امنيت به شکل نگران کننده يی رو به پس رفت است
مردم عراق هر ماه بيش از هزار شهيد می دهندفراخوان اياد علاوی به استعفای نوری مالکی
عراق-بغداد- بيانيه دفتر مطبوعاتی رئيس ائتلاف العراقيه متحد 
به رغم فراخوانهای مستمر و صادقانه ما به دولت مالکی که به قانون اساسی ملتزم باشد و مسئوليت هايش را در حفاظت از جان و امنيت مردم برعهده بگيرد، ولی فراخوانهای ما و همچنين فراخوانهای بسياری از برادران عزيز، رهبران فراکسيونهای سياسی و شخصيتهای ملی بی پاسخ مانده است و دولت خودش را از حسابرسی مستثنی کرده و بر مخالفت با توافقات سياسی و اصول شراکت ملی که توسط همه طرفهای ذيربط امضاء شده بود اصرار ورزيده است، دولت مالکی همچنين تکميل تشکيل وزارتخانه ها و اجرای توازن سياسی و در رأس آن وزارتخانه ها و نهادهای نظامی و امنيتی را با منطق تک روی در حاکميت و به انحصار در آوردن تصميم گيريهای سياسی و اداری و کنار گذاشتن ديگران متوقف کرده است. 
بعد از اين که حاکميت همه تلاشهای صادقانه را برای باز گرداندن روند سياسی به مسير قانونی و توافق ملی به شکست کشاند، ديگر روند سياسی در عراق به بن بست رسيده است و به اين دليل مردم شريف عراق روزانه خون زيادی می دهند، امنيت بشکل نگران کننده يی مستمراً رو به پس رفت است به طوری که مردم عراق هر ماه بيش از هزار شهيد می دهند و فرار زندانيان و از جمله تروريستهای تبديل به يک اصل شده است و نه استثناء کما اين که ديروز در عراق رخ داد و همزمان دولت با شرکايش در روند سياسی و مبارزانی می جنگد که در مقابل رژيم سابق ايستادگی کردند. اين دولت، فرقه گرايی سياسی و گروهگرايی زشت را فعال کرده و خدمات به صورت وخيم و غيرقابل توجيه پس رفت داشته است و ناتوانی و عجز، کل اين دولت را فراگرفته است. 
مسئوليت ملی و اخلاقی مان در مقابل مردم و امت و احترام به خون شهدای پاکبازمان ما را وا می دارد که از نخست وزير بخواهيم که فوراً از سمت خودش استعفا بدهد و از ائتلاف ملی می خواهيم که مابازای نخست وزير شخصی را انتخاب کند که به قانون اساسی و توافقات سياسی و شراکت ملی ملزم باشد. 
همچنين از مجلس محترم نمايندگان می خواهيم که از اين پيشنهاد حمايت کرده و در نظارت بر انتخاباتی سالم و آزاد شرکت داشته باشد تا اين که عراق را از طريق يک دولت منتخب و توانمند و ملتزم به قانون اساسی به ساحل نجات وصلح و امنيت و ثبات برساند. 
دفتر مطبوعاتی رئيس ائتلاف العراقيه متحد
منبع:سازمان مجاهدین خلق ایران

الثلاثاء 23 يوليوز 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى