شيخ علي حاتم: زير پرچم قاسم سليماني با داعش نمي جنگيم


مطلب پایین متن مصاحبه شیخ علی حاتم یکی از بارزترین شیوخ اهل سنت عراق با تلویزیون عراقی التغییر است که توسط وب سایت ایران اسرار تدوین و به فارسی ترجمه شده است.ایران اسرار- مجري: ما در اخباري كه منتشر مي‌شود مي‌خوانيم كه حملات در الانبار از جمله كشتار، هدف قرار دادن يا سر بريدنها هم‌چنان ادامه دارد و هم‌چنين شنيدم كه 5000نفر از عشيره البونمر در محاصره هستند، مي‌خواستم اين حوادث را شرح دهيد؟ 
 
 
شيخ علي حاتم: نيازي به تشريح ندارد، پاسخي به نداي حق مردم اين استان كه شاهد صحنه واقعي ويراني، كشتار، كوچ اجباري و انفجارها بوده‌اند، داده نمي‌شود، اين طور خواهد شد. متأسفانه بايد بگويم كه مشكل درحال حاضر اين است كه بيشتر سياستمداران صحبت از اين مي‌كنند كه نيروهاي امنيتي كنترل (اين نقطه) را به دست گرفتند يا داعش به (اين نقطه) تجاوز كرد، اين حرفها كافي است، دروغ گفتن به مردم كافي است، الآن داعش تمامي مناطق را در كنترل خودش دارد، چيز ديگري وجود ندارد. اين كه نيروهاي امنيتي روي زمين منطقه‌اي را در كنترل خود دارند چنين چيزي وجود ندارد. مردم عشاير البو نمر و البو فهد و بقيه عشاير براي دفاع از خودشان كشته شدند ولي پشتيباني و التزام دولت براي حمايت از اين عشاير كجاست؟ ...
 
اگر درباره راه‌حل صحبت مي‌كنيم، الآن راه‌حل در دست دولت در بغداد است كه برود و اين نمايش را فوراً متوقف كند و حرف اين است كه راه‌حل سياسي خواهد بود. ما نمي‌خواهيم كه دوران المالكي تكرار شود و نه اين كه دولت به گزارشهاي اطلاعاتي و حمايتهاي آمريكا تكيه كند، اين حرفها تمام شده است. عشاير الآن منتظر هستند هم‌چنان منتظر هستند درنتيجه بعد از اين انتظار در سال جديد در برابر اين دولت و هر كسيكه در صحنه الانبار حضور دارد، موضع ديگري اتخاذ خواهند كرد.
متأسفانه بايد بگويم و يك ميليون بار ديگر تكرار مي‌كنم مردم بيصبرانه منتظر هستند و مي‌خواهند كه مشكل آوارگان و كوچ داده شده‌هاي اجباري كه تمامي ساختار سياسي را به آن مبتلا كرده‌اند حل شود. مي‌خواهند كه مردم برگردند. ولي بازگشت آوارگان با تضمين است آيا دوباره شبه نظاميان و ارگانهاي امنيتي سركوبگر به سرشان فرود بيايند و همه چيز را به يغما ببرند و هر چه كه داعش كرد شبه نظاميان تكميل كنند؟ اين سؤال مهمي است.
 
آنها كه به نام اهل سنت صحبت مي‌كنند متأسفانه بايد بگويم حرافي است و ما نه به آن اهميت مي‌دهيم نه توجه مي‌كنيم. براي جهان يادآوري مي‌كنيم كه كسي وجود ندارد كه با داعش بجنگد. مردم از جان خودشان در برابر داعش و شبه نظاميان دفاع مي‌كنند، اين واقعيت است، حق هر عشيره است كه از خودش دفاع كند، اما اگر به اين طرح برگرديم كه از دست داعش چگونه خلاص شويم، بايد كه دولت بغداد به‌طور عملي حقوق اهل سنت را تضمين كند در آن صورت ما با داعش وارد جنگ مي‌شويم در غيراينصورت خير ما با داعش نخواهيم جنگيد، اين كه كه به (قاسم) سليماني[1] واگذاركنند اين موضوع برايمان سخت است و انجام نخواهد گرفت.
 
مجري: برخي از شيوخ عشاير به واشنگتن پناه مي‌برند تا راه‌حلي براي اين بحران پيدا كنند، نظر شما در رابطه با اين موضوع چيست؟
شيخ علي حاتم: يك سوالي هست كه جهان را حيرت‌زده كرده است كه مرتبط به افراد كوته نظر است. وقتي صحبت مي‌كنند من مي‌گويم با چه كسي براي جنگ با داعش مي‌رويد؟ با دولت يا آمريكا؟ برادرم من راه‌حل دست خودت است نه با اين است نه با آن. با آمريكا رفتي جنگيدي و داعش را بيرون كردي آيا آمريكا حقوق اهل سنت را تضمين مي‌كند؟ آيا آمريكا توانايي جلوگيري يا ضربه زدن به شبه نظاميان در اين مناطق را دارد؟ آيا آمريكا تضمين مي‌كند كه شبه نظاميان و ارگانهاي سركوبگر امنيتي دوباره برنگردند و مانند گذشته اقدام به كوچ اجباري نكنند؟ اين سوالهايي است كه بايد به آن جواب داد. بگذار بفهميم، براي چي كت و شلوار مي‌پوشي و چمدانت را برميداري به واشنگتن مي‌روي؟
دوما آيا واشنگتن مجاني با تروريسم مي‌جنگند؟ آيا آمريكا پول، سرباز و فعاليت سياسي و نظامي مي‌دهد تا اين سرزمينها آزاد شود؟ به تو مي‌گويم نه! نه آمريكا، نه شبه نظاميان هيچ‌كدام خاك ما را آزاد نمي‌كند، داعش هم براي آرمان اهل سنت نيامده است. مشكل اول ما يعني ما اهل سنت سياستمداراني است كه دو بخش شده‌اند. يكي با دولت است و شبه نظاميان را مي‌آورد كه ما را سر مي‌برند و بخش ديگر به آمريكا مي‌روند كه راه‌حل پيدا كنند به همين دليل اتفاقاً راه‌حلي هم وجود ندارد.
 
مجري: الآن كنفرانسهايي برگزار مي‌شود كه از طرف شيوخ عشاير از اين طرف و آن طرف از شمال و جنوب و هر جاي ديگر، نمايندگي مي‌شود. يك كنفرانسي در امان (اردن) برگزار شد كه گفتيد شما را نمايندگي نمي‌كند. الآن هم خبرهايي پيرامون كنفرانسهاي ديگر وجود دارد. نظر شما در رابطه با اين كنفرانسها چيست و چرا خود شما چنين كنفرانسهايي را برگزار نمي‌كنيد كه در آن تمامي راه‌حلها توضيح داده شود؟
 
شيخ علي حاتم: ما بايد منصف باشيم سياستمداران و همينطور رجال دين آزادند كه كنفرانس را با نمايندگي، طرح و پرچم و يا هر چيز ديگري كه مي‌خواهند برگزار كنند. اما اگر در رابطه با ما به‌عنوان عشاير وشيوخ عشاير صحبت مي‌كنيم، ما كه نمي‌توانيم از طرف تمامي شيوخ عشاير عراق صحبت كنيم، ما فقط از عشاير منطقه خودمان منطقه غربي صحبت مي‌كنيم، ما وارد اين كنفرانسها و جلسه‌‌ها نمي‌شويم، ما طرفي را متهم نكرديم مثلاً يك اجتماعي بعد از دو روز برگزار خواهد شد ولي ما وارد آن نمي‌شويم. كنفرانس سياسي را سياستمداران هدايت مي‌كنند. چه ربطي دارد كه شيوخ عشاير را وارد موضوع كنيم، بايد از كساني كه اين كنفرانسها را برگزار مي‌كنند سؤال شود نه از شيخ عشيره و يا فرزندش سؤال شود.
 
جهان منتظرراه‌حل است. آيا راه‌حل در كنفرانس است؟ آيا اين كنفرانسهاي سياسي براي مناطق ويران شده اهل سنت چيزي يا نتيجه‌يي ببار آورده است؟ امروز يك چيز روشني در صحنه وجود دارد برخي سياستمداران هستند كه مي‌خواهند كه يكبار ديگر با پاسخ دادن به استفاده از مناصبشان با دولت بغداد، همساز شوند، اينها ديگر هيچ نقشي در رابطه با آن چه كه ما از آن صحبت مي‌كنيم، ندارند. ما بيصبرانه منتظر هستيم كه اين مشكل و معضلي كه در آن گرفتاريم حل شود.
ما به‌عنوان شيوخ عشاير در اين كنفرانسها تحت هيچ نام و پرچم و طرحي شركت نمي‌كنيم. ما به‌عنوان اتحاد عشاير هر اسم سياسي به نام اهل سنت را رد مي‌كنيم. اين فقط حرف من نيست بسياري از شيوخ عشاير همن حرف را دارند. ما راه‌حل مي‌خواهيم. نمي‌خواهيم كه يكبار ديگر به بغداد برويم و يك كمكي را به دولت عراق بدهيم يا به آمريكا راه‌حل جنگ با داعش را بدهيم. يك سؤال وجود دارد با چه شعاري وارد اين كنفرانس مي‌شويد؟ جنگ با داعش؟ با تمام احترام به اين كنفرانس، يك آقاي شريفي از اين كنفرانس خارج مي‌شود و صحبت از اين مي‌كند كه (قاسم) سليماني مي‌آيد و خاكمان را پس مي‌گيرد تا شبه نظاميان بيا‌يند و خانه‌هاي مردم فقير را نابود كنند؟
 
مجري: شما گفتيد كه بايد راه‌حل در نظر گرفته شود؟ راه‌حلها چيست؟ در سايه پيشرفتها و همان‌طور كه گفتيد اين كنفرانس‌ها به راه‌حلي نخواهد رسيد و فقط برگزار شده و پايان مي‌يابد؟ به نظر شما راه‌حل چيست؟
 
شيخ علي حاتم: من بارها گفتم اينها ناشنوا هستند، عجيب است نمي‌شنوند. ما راه‌حلهاي واقعي به آنها داديم. ما در حال حاضر مي‌خواهيم كه آوارگان سني، مردمي كه همه چيزشان را از دست دادند، راه‌حل برايشان مشخص شود. چگونه پاسخ مي‌دهند؟

مثلاً الآن آمديم مردم را بسيج كرديم و با داعش جنگيديم و آنها را بيرون كرديم. آيا همه چيز تمام است؟ ما در حال حاضر از 67هزار حكم دستگيري مردم صحبت مي‌كنيم. اين مسأله به اضعاف تكرار خواهد شد. زندانها پر شده، 27زندان در بغداد وجود دارد كه دولت نسبت به برخي از آنها با خبر است و بخش ديگر را دولت خبر ندارد و كنترل آن در دست شبه نظاميان است. امروز ما خواهان راه‌حل هستيم. وقتي از راه‌حل صحبت مي‌كنيم من به همه مخالفين احترام مي‌گذارم، مي‌گويند بايد اقليمي شويم و تقسيم بايد صورت بگيرد بعد يك تعداد را آورده‌اند جلوي دوربين فيلم مي‌گيرند اين عراق است كدام عراق شما صحبت از چه عراقي مي‌كنيد؟ عراق از دست رفته است.

در رابطه با مناطق خودمان حداقل يك نظر به موضوع مهمي بياندازيد، نكته اول، سر قانون اساسي، افراد سياسي ما در بغداد مثل قرآن با قانون اساسي تنظيم مي‌كنند و از 10سال پيش مي گويند قانون اساسي و از آن مانند دين خودشان حفاظت مي‌كنند. باشد، ما دين (قانون اساسي) شما را قبول مي‌كنيم. حقوق ما را بر اساس همين قانون اساسي بدهيد. مي‌خواهيم بر اساس همين قانون اساسي با داعش بجنگيم و كرامت و احترام ما حفظ شود. نمي خواهيم زير پرچم قاسم سليماني يا زير پرچم نيروهاي آمريكايي بجنگيم كه فردا در گرفتاري بيافتيم . از وقتي نيروهاي آمريكايي به مناطق ما وارد شدند، يك بهانه در دست همه بنيادگراها در جهان داده كه براي جنگيدن به خاك الانبار بيايند، و اين مشكل تمام نخواهد شد و دوباره 10سال طول خواهد كشيد.
 
نكته مهم دوم، من فكر مي‌كنم كه العبادي مي‌خواهد مجموعه‌يي از اصلاحات را انجام دهد، ولي بايد فكر كند در صورت عدم موفقيت چه بايد بكند، اولين آزمايش كسي كه در عراق رئيس (نخست وزير) مي‌شود و مي‌خواهد حكومت كند، در سرزمين ما خواهد بود. 2مسير در مقابلش قرار دارد يكي راه مشكلات و بحرانها و ديگري راه خير و بركت است. به همين خاطر فكر مي‌كنم سراغ قانون اساسي همان قرآن آنها كه مي‌گويند، براي راه‌حل اين مشكل برويم و بگذارند اين فعال شود. شما بگذاريد اين موضوع فعال شود و بگوييد اين قانون و اين هم مردم الانبار، اگر اهل تسنن گفتند اقليم، باشد اقليم. اگر گفتند اقليم نه باشد اقليم نه اگر گفتند دولت مركزي باشد دولت مركزي، تا بتوانيم از اين مشكل خلاص شويم.
 
نكته سوم نيروي امنيتي تشكيل بدهيم كه داراي يك چارچوب باشند. نه اين كه نيروي امنيتي تحت كنترل شبه نظاميان و باند‌ها در بغداد باشد. نه نيروي امنيتي كه بخش اعظم آنها سربازان ساختگي و پوشالي باشد (سربازان فضايي_م) باشد . ما مي‌خواهيم وقتيكه در رابطه با اين موضوع دور هم جمع مي‌شويم، به يك نتيجه برسيم. ما خواهان راه‌حل هستيم. يك راه‌حل فوري مي‌خواهيم. آيا مي‌توانند حقوق اهل تسنن را بدهند؟
ما مي‌توانيم وارد صحنه شده و با داعش بجنگيم. اگر آمريكا حقوق اهل تسنن را در بغداد تضمين كند، مشكلي نيست در كنار آمريكا ميايستيم. هر طرفي كه حقوق ما را تضمين كند ما در كنارش خواهيم بود. اين را بدون هرگونه شك و ترديد مي‌گويم. ولي يك روز مي‌گويند بيا با داعش بجنگ بعد داعش را بيرون كنيم بعد شبه نظاميان را بياوريد بعد ما برويم با شبه نظاميان بجنگيم و همينطور هر روز يك فتنه‌يي سر ما پياده شود اين كار خطرناكي است. ... الآن ميليونها نفر كوچ داده شده هستند كه منتظر برگشتن به مناطقشان مي‌باشند. ولي بازگشتي كه تضمين‌دار باشد. كه كسي مجدد به آنها تهاجم نكند. اين راه‌حل است. ولي مي‌آيند مي‌گويند كه 50هزار تا مسلسل و 200 تا طاقمه برايتان آورديم بياييد بجنگيد. ما به اين حرفها توجه نمي‌كنيم و هركس مي‌خواهد برود با داعش بجنگد به خودش مربوط است بعد بگذاريد ببينيم نتيجه آن چه خواهد شد.

الجمعة 19 ديسمبر 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى