درجستجوی مدرسه/ عزیز مزرعه
درجستجوی مدرسه/ عزیز مزرعه

اهواز-بروال-ستاد ثبت نام ، محدوده ی ثبت نام ، محدوده ی جغرافیایی ، شرایط ثبت نام  واژه هایی است که این روزها زیاد والدین دانش آموزان می شنوند خصوصا ً والدینی که نه آشنای مدیر ونه کسی دیگر از مسئولین مدرسه یا در ادارات آموزش وپرورش یا افراد ذی نفوذ نیستند .
دغدغه ثبت نام دانش آموزان تجربه ای است تلخ که همزمان باشروع فصل ثبت نام بدست می آید ووالدین در می یابند که دستوالعمل ثبت نام در مدارس دولتی فقط روی کاغذ است نه برای اجرا  واگراجرا شود به قول خودمونی  فقط واسه کسانی قابل اجراست که پارتی ندارند ومدارس خوب وبا کیفیت همیشه سهم قدرتمندان است چه در محدوده باشند چه نباشند چه شرایط ثبت نام را دارند چه ندارند.
والدین حق دارند که بچه های خود را درمدارس با کیفیت ثبت نام کنند صددرصد موافق این موضوع هستم واز طرفی هم می دانم مدارس باکیفیت هم محدود هستند آمار بالای مردودی وتجدیدی وعدم موفقیت در دانشگاهها والمپیاد ها خانواده هارا به وحشت انداخته وحق دارند درهر مدرسه ای بچه ی خود را ثبت نان نکنند  اما آنچه نگران کننده است این است که برای افرادصاحب نفوذ هیچکدام از شرایط لحاظ نمی شود نه شرط معدل نه محدوده جغرافیایی ونه موارد دیگرحالا بماند آن دانش آموز خوش شانس که درمحدوده جغرافیایی است و راحت ثبت نام می شود وهم هزینه سرویس ورفت وآمد راندارد ولی بقیه که خواهان مدارس مطلوب هستند از آموزش خوب محروم می شوند ، تنها چاره ای که آموزش وپرورش باید بیندیشد این است که مدارس باکیفیت را گسترش دهد وبرای اینکه فضای رقابت ایجاد کند حتی درمدارس دولتی به مدیران ومعلمین مدارس موفق امتیازات ویژه بدهد وامکانات کافی فراهم کند وگرنه فرستادن بخشنامه ها ودستورالعمل های امید بخش برای والدین وهزاران بازرس هیچ مشکلی را حل نمی کند
درست است که آموزش وپرورش خواهان گسترش مدارس کیفی است وباید کارشان را از دید مردم به پیش ببرند ساختن مدرسه مهم نیست مهم کیفیت کار وایجاد نگرش مثبت نسبت به مدارس دربین مردم است زیرا ارزش هرکاری بار اجتماعی آن کار است  اما کمبود امکانات ونیروی انسانی وکسری بودجه وموانع دیگر تقریباً این خواسته را بامشکل روبرو کرده لذا می طلبد که آموزش وپرورش :
اولاً : مدارس باکیفیت ومطلوب را فقط در اختیار محدوده ی خاص یاافراد خاص قرار ندهد ویا آزمون هایی گرفته شود وبه اطلاع عموم برسد وبچه های مدارس حاشیه ومحروم سهمیه هایی داشته باشند .
ثانیا ً : معلمین ودبیران خوب وبرتر رابادادن امتیازاتی به مدارس حاشیه وکم برخوردار هدایت کنند.
ثالثا ً : افرادخیر در تجهیز مدارس وتوجه به برنامه ای کیفی مثل کلاسهای کنکور ، کلاسهای تقویتی مشارکت نمایند.وحتی کارگاههای عملی که بازار کار ان موجود است تشکیل دهد مثل تعمییر موبایل یا ساخت ونصب آیفون یا آسانسور یا تراشکاری و صافکاری اتوموبیل تعمیر ونصب کولر که هم نوعی به اشتغال زایی کمک کند وهم منبع درآمدی برای مدارس باشد.
رابعا ً : مؤسسات اجتماعی  وان جی او ها ومؤسسات خیریه از مدارس مناطق محروم وحاشیه حمایت وبرنامه های حمایتی وعلمی وتربیتی  ومشاوره ای داشته باشند داشته باشند.

 


الاحد 16 سبتمبر 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى