دبیرکل نهضت آزادی ایران جهت اجرای حکم زندان به زندان اوین فراخوانده شد


دکتر ابراهیم یزدی که عضویت در شورای انقلاب، وزیر خارجه و معاون نخست وزیر دولت موقت مهندس بازرگان و نمایندگی مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی را در کارنامه سیاسی خود دارد از سال ۱۳۷۳ و در پی درگذشت مهندس مهدی بازرگان، دبیرکلی نهضت آزادی ایران را برعهده گرفته است.دبیرکل نهضت آزادی ایران جهت اجرای حکم زندان به زندان اوین فراخوانده شد
لندن الهدهد- به گزارش «میزان خبر»، دکتر ابراهیم یزدی، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱ مطلع شده است که میبایست ظرف مدت ۲۰ روز جهت اجرای حکم زندان خود را به اوین معرفی نماید.
این در حالی است مسئولان و رئیس دادگاه بدوی به وکیل دکتر یزدی در چند نوبت گفته بودند که پرونده هنوز برای تجدید نظر فرستاده نشده است، اما پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و حکم قطعی بدون شرکت این فعال سیاسی و دفاعیت وکیل او صادر شده است.
اتهام‌های دبیر کل نهضت آزادی در دادگاه بدوی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با نهضت آزادی ایران عنوان شد. در پی این اعلام این اتهام‌ها، دکتر یزدی در جریان برگزاری جلسه دادگاه، صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به پرونده خود رد کرده و حاضر به دفاع نشده بود.

دبیرکل نهضت آزادی ایران در دفاعیه خود خطاب به قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته بود: «پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد.»
دکتر ابراهیم یزدی که عضویت در شورای انقلاب، وزیر خارجه و معاون نخست وزیر دولت موقت مهندس بازرگان و نمایندگی مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی را در کارنامه سیاسی خود دارد از سال ۱۳۷۳ و در پی درگذشت مهندس مهدی بازرگان، دبیرکلی نهضت آزادی ایران را برعهده گرفته است.

السبت 21 أبريل 2012
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه