جمهوری اسلامی و سرکوب و آزار کوردهای یارسان: بقلم کمال الماسی نیا
جمهوری اسلامی و سرکوب و آزار کوردهای یارسان: بقلم کمال الماسی نیا
با نگاهی به تاریخ مبارزاتی کوردها در قرون معاصر, می توان دریافت که دیکتاتورها یکی پس از دیگری چگونه از اتحاد مردم کورد هراس داشته و تا چه اندازه در جهت آسیمیلاسون فرهنگی, دینی و غیره و یا دست کم با کمرنگ جلوه دادن ویژگیهای مشترک مردمی به انواع توطئه و سرکوب دست یازیده اند.

با توجه به اینکه کوردهای یارسان علاوه بر کرد بودن, خود دارای یک دین واحد و خصوصیات مذهبی مشترک هستند و پیروان آن اشتراکات ویژه و منافع منحصر به خود دارند حکومت جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از این امر مهم, از هر حربه ای در جهت تضعیف, سرکوب و به حاشیه راندن آنان بهره می گیرد.

نخست باید اشاره نمود که جمعیت دو و نیم میلیون نفری یارسانیان در جنوب کوردستان ایران, به عنوان بازویی مستعد از اپوزیسیون کورد که هیچگاه تسلیم سرکوبهای حکومت مرکزی نشده اند درخور توجه است.

درثانی تفاوتهای اساسی دینی و مذهبی و متعاقبا فرهنگی یارسانیها با دین اسلام و بویژه تشیع که شالوده حکومت آخوندی است و اینکه اصولا دیکتاتور ایدئولوگ به هیچ وجه دگرکیشان و دگراندیشان را برنمی تابد حکومت جهل آخوندی را بر آن داشته تا به شکلی جدی در به آزار و اذیت این کردها به شیوه های گوناگون اعم از تهدید, زندان و تحقیر بپردازد و حتی در جزئیات زندگی شخصی و  حریم خصوصیشان دخالت کند.

مراجع تقلید شیعه و سران حکومت دیکتاتوری ایران با دستگیری جوانان یارسانی و نجس خواندن این خطه از مردم کوردستان همواره سبب تحریک شیعیان و دیگر مذاهب علیه یارسانیان بوده اند و متعاقبا دستگاههای قضایی و حکومتی برخوردی دور از عدالت و انصاف با آنان اعمال می کنند.

در ایران امروز, حکومت مستبد دینی با سرکردگی آخوندهای بیمار و سرسپردگی مزدورانشان, خفقانی شدید در فضای سیاسی مملکت ایجاد کرده و استبداد دینی دو فاکتور اولیه آزادی و دموکراسی را از جامعه زدوده است, بطوریکه به روشنی شامل انحطاط حیثیت و کرامت انسانی و اخلاق در ایران هستیم. در این میان سهم پیروان یاری از بی احترامی و تهدید و زندان بیشتر از بقیه اقلیتهاست و سبب آن نیز به ترس حکومت مستبد آخوندی و تشکیلات تروریستی آن از ملیت این مردم (کرد بودن) و تفاوتهای دینی و مذهبی آنان بازمی گردد.

با این حال می توان دید که کردهای یاری باوجود سرکوب و خفقان حکومتی همچنان به حفظ دین و فرهنگ کهن خود مبادرت ورزیده و ارزشهای ملی و مذهبی خود را پاس می دارند.
 منبع: روژی کورد


الاحد 10 سبتمبر 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى