تقاضای پناهندگی معاون سردبیر "ایران ورزشی" از اتریش


پیام یونسی پور پس از امیر حسین متقی دومین خبرنگار ایرانی است که در چند روز اخیر از همراهی هیئتهای اتمی و ورزشی ایران بریدند وتقاضای پناهندگی دادند.رادیو دویچه ووله- پیام یونسی پور، معاون سردبیر نشریه ایران ورزشی که به همراه تیم ملی فوتبال ایران برای پوشش خبری دیدار ملیپوشان ایران با تیم ملی فوتبال شیلی به وین، پایتخت اتریش سفر کرده بود، از این کشور تقاضای پناهندگی کرده است.
پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی و سردبیر دوم نشریه "ایران ورزشی" به همراه میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی که در سانحه سقوط هواپیمای جرمنوینگز جان خود را از دست دادند، برای پوشش خبری دیدار تیم ملی فوتبال ایران با ملیپوشان شیلی که در وین، پایتخت اتریش برگزار شد، به کشور اتریش سفر کرده بود. 
 
یونسی پور همچنین در پی سانحه سقوط هواپیمای جرمنوینگز و مرگ همکاران خود میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی در گفتوگو با رسانههای فارسی زبان برونمرزی، به انتقاد از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پرداخته بود. 
 
او در این گفتوگو نهاد سپاه پاسداران را به عنوان مالک خبرگزاری "تسنیم" و روزنامه "وطن امروز"، دو رسانهای که میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی کارمند آن بودند، به علت عدم پرداخت مخارج سفر شغلی این خبرنگاران به اتریش و اسپانیا، در مرگ دو همکار خود مسئول دانست. 
 
یونسی پور در مصاحبه با دویچه وله ضمن اشاره به جزئیات تهدید شدن شخص خود از سوی مقامات جمهوری اسلامی در پی این انتقاد، از پناهجویی خود به کشور اتریش و محدودیتهای فعالیت خبرنگاری در ایران میگوید.


الاثنين 30 مارس 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه