تأسيس مسجدی برای همجنسگرايان در فرانسه
لودوويچ محمد زاهد: اين مسجد مکانی امن برای همگان است و مقدم هرکس از مسلمانان و ديگر افراد در اينجا مبارک است.
لودوويچ محمد زاهد: اين مسجد مکانی امن برای همگان است و مقدم هرکس از مسلمانان و ديگر افراد در اينجا مبارک است.
رادیو فردا- يکی از مدافعان حقوق همجنسگرايان در فرانسه از تأسيس مسجدی «مستقل» برای «تمامی مسلمانان فارغ از گرايش جنسيشان» خبر داده است. تأسيس مسجد ياد شده از بدو امر، با مخالفت شديد برخی رهبران مسلمان مواجه شده است.
 
به گزارش خبرگزاری رويترز، لودوويچ محمد زاهد، کنشگری که مسجد پذيرای همجنسگرايان را تأسيس کرده، مسلمانی فرانسوی-الجزايری تبار است و مسجد خود را به کمک ديگر کنشگران حقوق همجنسگرايان به همراه فدريکو جوکو پروکوپيو، يک راهب بودايی بنيان گذاشته است.
مسجد فوق، نخستين مسجد پذيرای همجنسگرايان در اروپا به شما می رود و تا به امروز، تنها با استفاده از فضای اتاقی نسبتاً کوچک مسلمانانی را با گرايش های متفاوت جنسی اعم از دگرباشان همجنسگرا، دوجنسگرا و دگرجنسگونه برای اقامه نماز جمعه «فوق-پيشرو» در اين مکان جذب کرده است.

لودوويچ محمد زاهد می گويد: «اين مسجد مکانی امن برای همگان است و مقدم هرکس از مسلمانان و ديگر افراد در اينجا مبارک است. هر کسی که می خواهد لحظه ای از معنويت اصيل را تجربه کند به اينجا می آيد و در کنار آن هم انديشه های عميق خود را درباره مسائل روزمره و زندگی مسلمانان در فرانسه با ديگران مطرح می کند. در ديگر مساجد چنين چيزی نبوده و هميشه امکان راحت صحبت کردن وجود ندارد.»

پيشتر، لودوويچ محمد زاهد، به مسجد جامع پاريس رفت و آمد داشت. جايی که هزاران نفر از مسلمانان ديگر برای اقامه نماز مراجعه می کردند. اما او امروز می گويد که مسجد بديل کوچکی که خود او مؤسس آن بوده فضايی امن تر برای آن دسته از مسلمانانی فراهم آورده که احساس می کنند در اين جامعه به حاشيه رانده شده اند.

زاهد می گويد تا به اين لحظه تهديداتی دريافت کرده و به همين دليل از اعلام عمومی مکان مسجد معذور است.

در مقابل، دليل بوبکر، امام مسجد پاريس اعلام کرده که «اين اقدام، خارج از چارچوب جامعه مسلمانان صورت گرفته، و بدان معناست که [زاهد] عضوی از اين جامعه محسوب نخواهد شد. مسجد او مورد مراجعه ديگران و محل اقامه نماز نخواهد بود، زيرا بر اساسی بنيان نهاده شده که در دين ما محکوم است.»

با اين همه لودوويچ محمد زاهد می گويد مسلمانان دگرباش فرانسه به تدريج به مسجد او جذب می شوند و اعضای مسجد از «شش نفر در آغاز کار به بيش از ۳۰۰ نفر رسيده است.»
 

الثلاثاء 4 ديسمبر 2012
           

چهره ها | ادیان و عقاید