انتقاد شدید اللحن مولانا محمد حسین گرگیج بخاطر حذف نام بلوچستان از مراودات اداری+فیلم
انتقاد شدید اللحن مولانا محمد حسین گرگیج بخاطر حذف نام بلوچستان از مراودات اداری برخی از ارگان های دولتی.
میگویند:
"اگر بلوچستانی نباشد قطعا سیستانی هم نخواهد بود"
 
سیستان فقط 8 هزار از 188 هزار کیلومتر مربع مساحت استان است.
 
مولانا گرگیج امام جمعه آزاد شهر گلستان است. ماموران امنیتی به وی گفته اند بلوچستان به شما چه ربطی دارد شما که اهل آزاد شهر و آنجا زندگی می کنید. 
وی در جواب می گوید: 
ما از اینجا به قدس کار داریم، به بلوچستان داخل ایران کار نداشته باشیم؟ ما بلوچیم و بلوچستان هویت ماست.

الاربعاء 22 أكتوبر 2014
           

چهره ها | ادیان و عقاید