اعدامهای گسترده پس از نمایش انتخابات در ایران


اعدام جنایتکارانه 9 زندانی در شهرهای اردبیل، اراک، زاهدان، تبریز و کرمانشاههمبستگی ملی-  روز سه شنبه دوم خرداد، ۹ زندانی را در شهرهای زاهدان ؛ اردبیل؛ اراک؛ تبریز و کرمانشاه به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویختند.
 
در اردبیل یک زندانی به نام داور همدرد ۵۰ ساله متاهل اعدام شد.
در زندان زاهدان یک زندانی ۳۰ ساله به نام عبدالکریم شهنوازی پس از ۶ سال زندان، اعدام شد. 
در زندان مرکزی اراک دو زندانی اعدام شدند. 
در کرمانشاه یک زندانی به نام مهرداد عسکری ٣٣ ساله پس از ۵ سال زندان اعدام شد.
در زندان تبریز از بند ۹ این زندان ۵ زندانی با مشخصات کاظم حجاجی، سید علی موسوی و جابر فخری، اهل شبستر پس از ۹ سال زندان اعدام شدند.
 
از اسامی دو نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.
 
لازم به یادآوری است یک زندانی نیز روز دوشنبه اول خرداد در زندان اصفهان به دست دژخیمان اعدام شد.
 
در صحنه اعدام زندان زاهدان به وحشیانه ترین شکل یکی از زندانیان را پای چوبه دار برده و وی را مجبور به دیدن اعدام همبند خود کرده و به او گفتند که ۴۰ روز دیگر اعدام خواهد شد.
 
این اعدامهای گسترده پس از نمایش انتخابات گسترش یافته است.

الاربعاء 24 ماي 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى