ابلاغ حكم اعدام براى دو فعال عرب احوازی و 84 سال حبس براى شش تن ديگر در عيد قربان
لندن-هدهد نیوز-کریم دحیمی فعال حقوق بشر احوازی در تماس با هدهد نیوز گفت:منابع حقوق بشر در احواز اعلام كرده اند كه دادگاه انقلاب شعبه اول احواز احكام 8 نَفَر از فعالان عرب به اتهام محاربه/بغى از طريق ارتباط با خارج ،عضويت در گروه هاى مخالف نظام و تبليغ عليه نظام و تشكيل گروهى بنام "جند الفاروق" را روز 9 شهريورماه سال جارى به آنها ابلاغ كرده است.
 
اسامى اين أفراد كه همگى از شهر شهر شوش يا روستاها و مناطق اطراف شهر( روستاى بيت علاو و روستاى خلف مسلم) و شاوور بشرح زير است:
1-عبدالله عبداللهى(كعبى) 33ساله از اهالى شهر شوش، متأهل داراى سه فرزند، حكم اعدام 
2-قاسم عبداللهى( كعبى) ،حكم اعدام
3-احمد عبداللهى(كعبى) ، 30ساله،شاعر،از اهالى شهر شوش،حكم 25 سال حبس
4-ماجد عبداللهى(كعبى)، 23 ساله، حكم 25 سال حبس
5-حسون عبداللهى(كعبى) 31 ساله،فرزند حبيب، حكم 25 سال حبس
6-حسين عبداللهى(كعبى)24 ساله فرزند عباس برادر متهم اول، حكم 3 سال حبس
7-عيسى عبداللهى (كعبى)30 ساله ، حكم 3 سال حبس
8-مجيد عبداللهى(كعبى)،24 ساله، حكم 3 سال حبس
 
اين احكام سنگين وظالمانه وناعادلانه در شرايطى صادر شده كه از روز اول دستگيرى 29 مهر 1394 اين افراد هيچگونه ارتباطى با وكيل نداشته اند و حتى از ملاقات و ارتباط با خانواده محروم بوده اند.
 
دو تن محكوم به اعدام عبدالله عبداللهى و قاسم عبداللهى از روز دستگيرى تا كنون بعد از بازداشتگاه اطلاعات در شهر شوش و سپس انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر احواز هيچگونه ارتباطى با خانواده هاى خود نداشته و خانواده هاى آنها از وضعيت سلامتى آنها هيچگونه اطلاعى ندارند. 
 
احمد عبداللهى(كعبى) ،ماجد عبد اللهى(كعبى) و حسون عبداللهى(كعبى) فرزند حبيب كه هر كدام به 25 سال حبس محكوم شده اند،به زندان مسجد سليمان منتقل شدند.افراد ديگرى نيز در ارتباط با اين پرونده دستگير شده بودند اما از سرنوشت آنها اطلاعى در دست نيست.
 
29 مهر 1394 نيروهاى امنيتى با هجوم به منازل اين افراد در شهر شوش و روستاهاى تابع آن ،والدين آنها را براى ساعاتى توقيف كردند كه با أخذ تعهد مبنى بر عدم مصاحبه با رسانه ها و سازمانهاى حقوق بشر، آنها را آزاد كردند.

الجمعة 1 سبتمبر 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى