ترامپ در نطق اعلام وضعیت آمریکا: وقتی مردم ایران علیه جنایات دیکتاتوری فاسدشان به پا خاستند، من ساکت نماندم. آمریکا در کنار مردم ایران در مبارزه شجاعانه‌شان برای آزادی می‌ایستد.
Auteur : 
المدة : 
عدد المشاهدات : 0
تقييم : 
buzzImg
 
فيديوهات أخرى