* سردار رحیم صفوی ناخواسته دلیل نابودی ایران را اعلام کرد
 ایلنا: مشاور عالی خامنه ای گفت:تنها انسانهای خردمند می‌توانند یک کشور را اداره کنند و در مقابل اشخاص مستبد و دروغگو کشور را نابود می‌کنند.

سردار یحیی رحیم‌صفوی با بیان اینکه مردان ارتشی؛ بسیجی و سپاهی و با خلق حماسه‌ای بزرگ افتخارات زیادی آفریده‌اند عنوان کرد: دوران هشت ساله دفاع مقدس توسط انسانهای خردمند که گوهر‌ها و جواهرات این جنگ بودند جلو برده می‌شد وی افزود:  تنها انسانهای خردمند می‌توانند یک کشور را اداره کنند و در مقابل اشخاص مستبد و دروغگو کشور را نابود می‌کنند.
منبع:پیک ایران


السبت 25 يناير 2014
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه